Aktuality

Výhodná cena na nákup:

AKCIA  repelent WAM EXTRA:  4,90 €/kg bez DPH (5,88 €/ kg s DPH) +  darček za odobraté množstvo

VÝPREDAJ ODEVOV 

Hygiena lesa: youtu.be/bcvdLYzZbhM

Podkôrny škodcovia: www.los.sk/pdf/podkorny-hmyz_web.pdf

Škodcovia na koreňoch: www.los.sk/pdf/korene_web.pdf

Listožraví škodcovia: www.los.sk/pdf/listozravy-hmyz_web.pdf

Huby a plesne: www.los.sk/pdf/huby_web.pdf

Aplikácia WAM extra: youtu.be/wPGBxNRJxQ8

 

 

Vitajte na našej stránke

EKOLÓGIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Odrážka vody, zvodnica, žľab na odvod vody
Odrážka vody, zvodnica, žľab na odvod vody
Oceľový ŽĽAB pre odvedenie VODY z lesnej cesty - Výrobok je určený pre inštaláciu v komunikáciách nižšej triedy (lesné a poľné cesty, terénne cyklotrasy, turistické a lesné chodníky) - Žľab odvádza pozdĺžne tečúcu vodu z povrchu dopravnej stavby - Voda je odvádzaná z nespevneného i zo spevneného povrchu telesa cesty - Voda sa žľabom odvedie kdekoľvek mimo komunikátu - Žľab umiestnite do profilu komunikácie pod uhlom 30-36 stupňov - Žľab plní poistnú funkciu v protieróznej ochrane ciest - Dĺžka žľabu = šírka komunikácie + 1,5-2,0 m - Parametre: - Dovolené zaťaženie: 250-450 kN , podľa spôsobu spevnenia a osadenia v komunikácií - Užitočná plocha prierezu žľabu je 8740 mm2 - Žľab je vyrobený z hrubého profilu, min hr 6mm s opornými pätkami - Dodávané dĺžky žľabov: 3, 4, 5 a 6 metrov - DOPORUČENIE: Žľab pri zabudovaní do profilu cesty obsypte suchým betónom, je tým garantovaná 15 a viacročná funkčnosť výrobku - Jednotlivé žľaby od seba umiestňujte podľa sklonu komunikácie: - Sklon komunikácie 6% - Vzdialenosť medzi žľabmi 40 až 60 m - Sklon komunikácie 8% Vzdialenosť medzi žľabmi 35 až 50 m - Sklon komunikácie 10% Vzdialenosť medzi žľabmi 25 až 40 m - Sklon komunikácie 12% Vzdialenosť medzi žľabmi 22 až 32 m - Sklon komunikácie 14% Vzdialenosť medzi žľabmi 18 až 28 m - Sklon komunikácie 15% Vzdialenosť medzi žľabmi 14 až 25 m
Trifender
Trifender