PESTOVANIE LESA, PARKOV

Sadenice hospodárskych drevín

SMREK obyčajný FTO / Picea abies
SMREK obyčajný FTO / Picea abies
Vek: 2 + 1 Výška: 30 – 50 cm Hrúbka v koreňovom krčku: 5,0 mm (min) Lesný vegetačný stupeň: 4 Semenárska oblasť: fatransko-tatranská (Malá Fatra) Nadmorská výška: stupeň 4 (601 až 800 m n. m.) *Ku každej dodávke obdržíte SPRIEVODNÝ LIST LRM*

Sadbovače pre pestovanie krytokorenných sadeníc

Sadbovače pre pestovanie krytokorenných sadeníc obr.1
Sadbovače pre pestovanie krytokorenných sadeníc obr.1
Niektorí tvrdia, že severoamerický indiáni boli prvými pestovateľmi rastlín v kontajneroch na svete. Domorodí pestovatelia vložili semeno do hrdla ryby, semeno vzklíčilo a sadenice nechali rásť, pokiaľ boli v „nádobe“ k dispozícii živiny a vlhkosť. V priebehu rokov sa vyvíjali nové typy pestovateľských systémov, ale mnohé systémy boli vo výkone stále obmedzené kvôli zlej konštrukcii kontajnerov a obmedzenými praktickými skúsenosťami. Papierové kvetináče a vrecká boli testované a používané v 30. rokoch 20. storočia, Plastové vrecká v 50-tych rokoch, polystyrénové kontajnery v 70. rokoch minulého storočia, široká škála plastových nádob s pevnými stenami, ktoré sa I dnes používajú. Vynájdenie optimálnej pestovateľskej nádoby z biologického aj ekonomického hľadiska je pre lesné škôlky v súčasnosti stále jedným z najdôležitejších problémov. Dnes sú z celosvetového hľadiska najobľúbenejšie pestovateľské kontajnery vyrobené z tvrdého plastu. Požiadavky pestovateľa nikdy nesplní dizajn jedného pestovateľského kontajnera z dôvodu rozdielov v postupoch rozmnožovania, cieľových požiadavkách na sadenie rastlín a klimatických podmienkach . Ponúkame kontajnery z ktorých každý má špeciálne parameter a vlastnosti. Ponúkané pestovateľské kontajnerové systémy sú navrhnuté so zameraním na optimalizáciu využitia priestoru, vývoj koreňového systému, vysoko kvalitnú rastlinnú výrobu a efektívnu manipuláciu a logistiku z lesnej škôlky na vysádzanú lesnú plochu. Ponuka kontajnerov obsahuje viac článkové pestovacie misky, pevné aj jednobunkové systémy, okrúhle a štvorcové bunky, plnú stenu s rebrami, bočné štrbiny a systémy s aktívnym vedením koreňov. Kontajner s kódom “H” je navrhnutý špeciálne pre lesnícke účely. Jeho kompaktný rozmer zaručuje ľahkú manipuláciu vo výrobnom procese. Kontajnery s kódom “P” zaisťujú optimálne využitie skleníkových a udržiavacích plôch. Štvorcové bunky majú vysokú hustotu rastu na m2 a kontajner je navrhnutý tak, aby minimalizoval riziko premostenia koreňov medzi bunkami. Ako doplnok k ponúkanému spektru pestovateľských kontajnerov, ponúkame riešenia pre škôlky pracujúce s jednobunkovým systémom. Jednobunkové pestovateľské systémy umožňujú optimalizáciu kapacít škôlky konsolidáciou po fáze klíčenia a zakorenenia a tiež zvýšenou flexibilitou, aby sa umožnilo rozmiestnenie, triedenie a skladovanie. Dizajn všetkých pestovateľských systémov je navrhnutý tak, aby vašim sadeniciam alebo odrezkom poskytovali čo najlepší štart v živote s dobre vyvinutým koreňovým systémom a rýchlym založením rastlín po výsadbe. Všetky pestovateľské kontajnery sú vyrábané z najkvalitnejších plastových surovina s prísadami, ktoré zaručujú dlhú životnosť. Kvalita sadenice lesných porastov je určená výkonnosťou výsadby, v počiatočnom prežívaní a následnom raste. Prežitie a rast sadeníc stromov priamo súvisí so schopnosťou koreňového systému rýchlo generovať nové korene a usadiť sa v okolitej pôde. Z tohto dôvodu sú vlastnosti kontajnerov na vysádzanie lesov navrhnuté tak, aby povzbudzovali sadenice k rozvoju dobrých koreňových systémov. PRAVIDLO pre pestovanie hospodárskych lesných drevín v kontajneroch v lesných škôlkach by malo byť: „DOPESTOVANIE SADENICE S BOHATÝM KOREŇOVÝM SYSTÉMOM“. Významné aspekty konštrukcie ponúkaných kontajnerov: • Veľkosť kontajnera pre miestne podmienky a pre druh pestovanej dreviny • Hustota rastlín na m2, pre dobrú produkciu a hospodárnosť • Rastová bunka spĺňa funkciu na kontrolu rastu koreňov • Konštrukcia kontajnera a bunky ovplyvňuje vlhkosť a teplotu rastlinného substrátu Moderné bunkové vzory integrované do pestovateľských kontajnerov vyplynuli v dôsledku rôznych pestovateľských a klimatických podmienok. Ponúkané kontajnery majú rovnaké vonkajšie rozmery (alebo aspoň v jednom aspekte), čo umožňuje rýchle a ľahké zmeny vo výrobnom procese (napr úpravy plniacej a sejacej linky). To tiež zaisťuje, že rovnaký manipulačný a prepravný systém môže byť použitý v škôlke a v exteriéry lesného porastu. Prevádzkové výhody a kľúčové vlastnosti ponúkaných pestovateľských kontajnerov. • Vysoko kvalitný PP plast pre maximálnu očakávanú životnosť. • Plast UV odolný. • Dizajn bunky pre aktívne vedenie koreňov. • Konštrukcia bunky pre lepšie vetranie. • Vnútorné rebrá na vedenie koreňov, aby sa zabránilo špirálovitosti koreňov. • Vetracie otvory na cirkuláciu vzduchu. • Veľké dnové drenážne otvory • Hladké povrchy stien na dobré čistenie. • Pevnosť pre lepšiu manipuláciu • Navrhnuté na uskladnenie a prepravu. • Použité poškodené kontajnery sa dajú recyklovať.
Sadbovače pre pestovanie krytokorenných sadeníc obr.2
Sadbovače pre pestovanie krytokorenných sadeníc obr.2
Niektorí tvrdia, že severoamerický indiáni boli prvými pestovateľmi rastlín v kontajneroch na svete. Domorodí pestovatelia vložili semeno do hrdla ryby, semeno vzklíčilo a sadenice nechali rásť, pokiaľ boli v „nádobe“ k dispozícii živiny a vlhkosť. V priebehu rokov sa vyvíjali nové typy pestovateľských systémov, ale mnohé systémy boli vo výkone stále obmedzené kvôli zlej konštrukcii kontajnerov a obmedzenými praktickými skúsenosťami. Papierové kvetináče a vrecká boli testované a používané v 30. rokoch 20. storočia, Plastové vrecká v 50-tych rokoch, polystyrénové kontajnery v 70. rokoch minulého storočia, široká škála plastových nádob s pevnými stenami, ktoré sa I dnes používajú. Vynájdenie optimálnej pestovateľskej nádoby z biologického aj ekonomického hľadiska je pre lesné škôlky v súčasnosti stále jedným z najdôležitejších problémov. Dnes sú z celosvetového hľadiska najobľúbenejšie pestovateľské kontajnery vyrobené z tvrdého plastu. Požiadavky pestovateľa nikdy nesplní dizajn jedného pestovateľského kontajnera z dôvodu rozdielov v postupoch rozmnožovania, cieľových požiadavkách na sadenie rastlín a klimatických podmienkach . Ponúkame kontajnery z ktorých každý má špeciálne parameter a vlastnosti. Ponúkané pestovateľské kontajnerové systémy sú navrhnuté so zameraním na optimalizáciu využitia priestoru, vývoj koreňového systému, vysoko kvalitnú rastlinnú výrobu a efektívnu manipuláciu a logistiku z lesnej škôlky na vysádzanú lesnú plochu. Ponuka kontajnerov obsahuje viac článkové pestovacie misky, pevné aj jednobunkové systémy, okrúhle a štvorcové bunky, plnú stenu s rebrami, bočné štrbiny a systémy s aktívnym vedením koreňov. Kontajner s kódom “H” je navrhnutý špeciálne pre lesnícke účely. Jeho kompaktný rozmer zaručuje ľahkú manipuláciu vo výrobnom procese. Kontajnery s kódom “P” zaisťujú optimálne využitie skleníkových a udržiavacích plôch. Štvorcové bunky majú vysokú hustotu rastu na m2 a kontajner je navrhnutý tak, aby minimalizoval riziko premostenia koreňov medzi bunkami. Ako doplnok k ponúkanému spektru pestovateľských kontajnerov, ponúkame riešenia pre škôlky pracujúce s jednobunkovým systémom. Jednobunkové pestovateľské systémy umožňujú optimalizáciu kapacít škôlky konsolidáciou po fáze klíčenia a zakorenenia a tiež zvýšenou flexibilitou, aby sa umožnilo rozmiestnenie, triedenie a skladovanie. Dizajn všetkých pestovateľských systémov je navrhnutý tak, aby vašim sadeniciam alebo odrezkom poskytovali čo najlepší štart v živote s dobre vyvinutým koreňovým systémom a rýchlym založením rastlín po výsadbe. Všetky pestovateľské kontajnery sú vyrábané z najkvalitnejších plastových surovina s prísadami, ktoré zaručujú dlhú životnosť. Kvalita sadenice lesných porastov je určená výkonnosťou výsadby, v počiatočnom prežívaní a následnom raste. Prežitie a rast sadeníc stromov priamo súvisí so schopnosťou koreňového systému rýchlo generovať nové korene a usadiť sa v okolitej pôde. Z tohto dôvodu sú vlastnosti kontajnerov na vysádzanie lesov navrhnuté tak, aby povzbudzovali sadenice k rozvoju dobrých koreňových systémov. PRAVIDLO pre pestovanie hospodárskych lesných drevín v kontajneroch v lesných škôlkach by malo byť: „DOPESTOVANIE SADENICE S BOHATÝM KOREŇOVÝM SYSTÉMOM“. Významné aspekty konštrukcie ponúkaných kontajnerov: • Veľkosť kontajnera pre miestne podmienky a pre druh pestovanej dreviny • Hustota rastlín na m2, pre dobrú produkciu a hospodárnosť • Rastová bunka spĺňa funkciu na kontrolu rastu koreňov • Konštrukcia kontajnera a bunky ovplyvňuje vlhkosť a teplotu rastlinného substrátu Moderné bunkové vzory integrované do pestovateľských kontajnerov vyplynuli v dôsledku rôznych pestovateľských a klimatických podmienok. Ponúkané kontajnery majú rovnaké vonkajšie rozmery (alebo aspoň v jednom aspekte), čo umožňuje rýchle a ľahké zmeny vo výrobnom procese (napr úpravy plniacej a sejacej linky). To tiež zaisťuje, že rovnaký manipulačný a prepravný systém môže byť použitý v škôlke a v exteriéry lesného porastu. Prevádzkové výhody a kľúčové vlastnosti ponúkaných pestovateľských kontajnerov. • Vysoko kvalitný PP plast pre maximálnu očakávanú životnosť. • Plast UV odolný. • Dizajn bunky pre aktívne vedenie koreňov. • Konštrukcia bunky pre lepšie vetranie. • Vnútorné rebrá na vedenie koreňov, aby sa zabránilo špirálovitosti koreňov. • Vetracie otvory na cirkuláciu vzduchu. • Veľké dnové drenážne otvory • Hladké povrchy stien na dobré čistenie. • Pevnosť pre lepšiu manipuláciu • Navrhnuté na uskladnenie a prepravu. • Použité poškodené kontajnery sa dajú recyklovať.
Sadbovače pre pestovanie krytokorenných sadeníc obr.3
Sadbovače pre pestovanie krytokorenných sadeníc obr.3
Niektorí tvrdia, že severoamerický indiáni boli prvými pestovateľmi rastlín v kontajneroch na svete. Domorodí pestovatelia vložili semeno do hrdla ryby, semeno vzklíčilo a sadenice nechali rásť, pokiaľ boli v „nádobe“ k dispozícii živiny a vlhkosť. V priebehu rokov sa vyvíjali nové typy pestovateľských systémov, ale mnohé systémy boli vo výkone stále obmedzené kvôli zlej konštrukcii kontajnerov a obmedzenými praktickými skúsenosťami. Papierové kvetináče a vrecká boli testované a používané v 30. rokoch 20. storočia, Plastové vrecká v 50-tych rokoch, polystyrénové kontajnery v 70. rokoch minulého storočia, široká škála plastových nádob s pevnými stenami, ktoré sa I dnes používajú. Vynájdenie optimálnej pestovateľskej nádoby z biologického aj ekonomického hľadiska je pre lesné škôlky v súčasnosti stále jedným z najdôležitejších problémov. Dnes sú z celosvetového hľadiska najobľúbenejšie pestovateľské kontajnery vyrobené z tvrdého plastu. Požiadavky pestovateľa nikdy nesplní dizajn jedného pestovateľského kontajnera z dôvodu rozdielov v postupoch rozmnožovania, cieľových požiadavkách na sadenie rastlín a klimatických podmienkach . Ponúkame kontajnery z ktorých každý má špeciálne parameter a vlastnosti. Ponúkané pestovateľské kontajnerové systémy sú navrhnuté so zameraním na optimalizáciu využitia priestoru, vývoj koreňového systému, vysoko kvalitnú rastlinnú výrobu a efektívnu manipuláciu a logistiku z lesnej škôlky na vysádzanú lesnú plochu. Ponuka kontajnerov obsahuje viac článkové pestovacie misky, pevné aj jednobunkové systémy, okrúhle a štvorcové bunky, plnú stenu s rebrami, bočné štrbiny a systémy s aktívnym vedením koreňov. Kontajner s kódom “H” je navrhnutý špeciálne pre lesnícke účely. Jeho kompaktný rozmer zaručuje ľahkú manipuláciu vo výrobnom procese. Kontajnery s kódom “P” zaisťujú optimálne využitie skleníkových a udržiavacích plôch. Štvorcové bunky majú vysokú hustotu rastu na m2 a kontajner je navrhnutý tak, aby minimalizoval riziko premostenia koreňov medzi bunkami. Ako doplnok k ponúkanému spektru pestovateľských kontajnerov, ponúkame riešenia pre škôlky pracujúce s jednobunkovým systémom. Jednobunkové pestovateľské systémy umožňujú optimalizáciu kapacít škôlky konsolidáciou po fáze klíčenia a zakorenenia a tiež zvýšenou flexibilitou, aby sa umožnilo rozmiestnenie, triedenie a skladovanie. Dizajn všetkých pestovateľských systémov je navrhnutý tak, aby vašim sadeniciam alebo odrezkom poskytovali čo najlepší štart v živote s dobre vyvinutým koreňovým systémom a rýchlym založením rastlín po výsadbe. Všetky pestovateľské kontajnery sú vyrábané z najkvalitnejších plastových surovina s prísadami, ktoré zaručujú dlhú životnosť. Kvalita sadenice lesných porastov je určená výkonnosťou výsadby, v počiatočnom prežívaní a následnom raste. Prežitie a rast sadeníc stromov priamo súvisí so schopnosťou koreňového systému rýchlo generovať nové korene a usadiť sa v okolitej pôde. Z tohto dôvodu sú vlastnosti kontajnerov na vysádzanie lesov navrhnuté tak, aby povzbudzovali sadenice k rozvoju dobrých koreňových systémov. PRAVIDLO pre pestovanie hospodárskych lesných drevín v kontajneroch v lesných škôlkach by malo byť: „DOPESTOVANIE SADENICE S BOHATÝM KOREŇOVÝM SYSTÉMOM“. Významné aspekty konštrukcie ponúkaných kontajnerov: • Veľkosť kontajnera pre miestne podmienky a pre druh pestovanej dreviny • Hustota rastlín na m2, pre dobrú produkciu a hospodárnosť • Rastová bunka spĺňa funkciu na kontrolu rastu koreňov • Konštrukcia kontajnera a bunky ovplyvňuje vlhkosť a teplotu rastlinného substrátu Moderné bunkové vzory integrované do pestovateľských kontajnerov vyplynuli v dôsledku rôznych pestovateľských a klimatických podmienok. Ponúkané kontajnery majú rovnaké vonkajšie rozmery (alebo aspoň v jednom aspekte), čo umožňuje rýchle a ľahké zmeny vo výrobnom procese (napr úpravy plniacej a sejacej linky). To tiež zaisťuje, že rovnaký manipulačný a prepravný systém môže byť použitý v škôlke a v exteriéry lesného porastu. Prevádzkové výhody a kľúčové vlastnosti ponúkaných pestovateľských kontajnerov. • Vysoko kvalitný PP plast pre maximálnu očakávanú životnosť. • Plast UV odolný. • Dizajn bunky pre aktívne vedenie koreňov. • Konštrukcia bunky pre lepšie vetranie. • Vnútorné rebrá na vedenie koreňov, aby sa zabránilo špirálovitosti koreňov. • Vetracie otvory na cirkuláciu vzduchu. • Veľké dnové drenážne otvory • Hladké povrchy stien na dobré čistenie. • Pevnosť pre lepšiu manipuláciu • Navrhnuté na uskladnenie a prepravu. • Použité poškodené kontajnery sa dajú recyklovať.

Hnojivá

Vápenný hydrát
Vápenný hydrát
Vápnenie pôdy: Prvoradou úlohou vápnenia je neutralizovať nepriaznivú pôdnu kyslosť a tým odstrániť jednu zo závažných príčin pôdnej únavy. Vápnik popri pôdnej kyslosti významne pôsobí na utváranie a udržanie celého radu priaznivých vlastností pôdy, ničí zárodky rôznych plesní a húb, urýchľovaním rozpúšťania a uvoľňovania aktivuje ostatné živiny v pôdnom prostredí. Pre veľký a všeobecne známy význam vápnika pre pôdu sa často zabúda na jeho úlohu ako rastlinnej živiny. Vápnik sa na rozdiel od ostatných živín ukladá v rastline natrvalo. Svoju úlohu zohráva najmä pri tvorbe drevnatých pletív a koreňov. Vápnik môžete aplikovať po celý rok. Nedostatkom vápnika trpia porasty založené na kyslých, často zamokrených a málo prevzdušnených pôdach. Takéto pôdy treba vápniť, prípadne aj odvodniť a prevzdušniť. Pri vápnení je potrebné hladinu vápnika udržať tak, aby kyslosť pôdy bola v rozmedzí 6,5 až 7,5 pH. Vápnenie vykonávame v dávkach 20 až 25 kilogramov haseného vápna na 1 ár (10m x 10m). Tento orientačný údaj je potrebné spresniť na základe laboratórnych rozborov pôdy. Vápniť sa môže v zásade po celý rok, pričom za najvhodnejší je považovaný jesenný termín. Aplikovaný vápnik však nesmie prísť do styku s organickými, dusíkatými, fosforečnými ani kombinovanými priemyselnými hnojivami. Vápno a ostatné živiny, hlavne fosfor, sa vytvorením rôznych spoločných väzieb vzájomne znehodnocujú. Vápno ničí zárodky rôznych plesní. Pleseň buková napáda semenáčiky a sadenice v lesných škôlkach. Pri jej výskyte vznikajú rozsiahle straty. Ak je Váš buk napadnutý použite vápno (vápenný roztok (cca 0,5 kg vápna na 10 lt vody) v kombinácií so systémovými chemickými prípravkami (Ridomil, Aliette, Dithane, Kuprikol). Vápno a dezinfekcia kŕmidiel zveri: - V zimnom období, počas intenzívneho prikrmovania, je predpoklad zvýšeného výskytu zveri v okolí kŕmidiel a tým pádom väčší predpoklad prenosu chorôb medzi zverou. Vápno používajú poľovníci na dezinfekciu okolia kŕmidiel v jarnom období.
Dusikaté vápno PERLKA
Dusikaté vápno PERLKA
Cieľom pestovateľov je používať len také množstvo hnojív a prípravkov na ochranu rastlín, ktoré dobre zabezpečia využitie, ale nevyvolávajú ďalšie ekologické problémy. Takýmto je dusíkaté vápno PERLKA®. Hnojivo,sa v pôde rozloží,nepoškodzuje následné plodiny, neohrozuje ani najbližšie zdroje povrchových vôd a má vynikajúce vedľajšie účinky na buriny, hubovité ochorenia a slimáky. PERLKA vám poskytne tieto výhody: - Svojim zložením podporuje prirodzenú úrodnosť pôdy. - Priaznivo ovplyvňuje rast a vývoj rastlín. - Zvyšuje rastlinám dostupnosť vápnika. - Likviduje napadnutie pozemku slimákmi. - Znižuje sa výskyt buriny. - Likviduje častých pôvodcov hubovitých chorôb rastlín. - Je ideálnym urýchľovačom zrenia kompostov a odstraňuje zápach Technické parametre: celkový dusík ako N v % 19,0 vápnik ako CaO v % 50,0 veľkosť častíc 0,5 mm – 2,5 mm v % min. 90,0 Spôsob použitia: Dusíkaté vápno PERLKA® sa aplikuje najneskôr 2 týždne (v lete 1 týždeň) pred výsevom alebo výsadbou nových rastlín na pripravené záhony a zapracuje sa do povrchu ornice. Pôda v čase aplikácie by mala byť mierne vlhká (nie suchá), aby mohol prebehnúť proces premeny v pôde. Iba tak sa môžu uplatniť žiaduce účinky dusíkatého vápna v pôde proti klíčiacej burine, slimákom a pôvodcom hubovitých chorôb a súčasne dodať do pôdy živiny. Ovocné stromy, bobuľoviny, okrasné dreviny a prezimujúce kry sa hnoja dusíkatým vápnom pred pučaním. Upozornenie: Pri aplikácii dusíkatého vápna PERLKA® používajte gumové rukavice. Dusíkaté vápno PERLKA® sa nesmie dostať do očí! Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na balení výrobku!
Superfosfát 18% P2O5 granulovaný 25 kg
Superfosfát 18% P2O5 granulovaný 25 kg

Fungicídy

Switch 62,5 WG
Switch 62,5 WG
Fungicíd SWITCH 62,5 WG – je fungicíd s kontaktným a systémovým účinkom na ochranu proti plesni sivej vo forme vodorozpustného mikrogranulátu - ÚČINNÁ LÁTKA: Cyprodinil 375 g/kg (37,5 % hm) a Fludioxonil 250 g/kg (25 % hm) - Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá! - PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI! - SWITCH 62,5 WG má dobrú fungicídnu účinnosť proti plesni sivej - NÁVOD NA POUŽITIE: Účel použitia pleseň sivá Dávka/ha, koncentrácia 0,8-1 kg (0,08-0,1%) Ochranná doba 35 dní Doporučená dávka vody je 800-1000 l/ha Počet aplikácií: 1 – 2x

Postrekovače

Postrekovač chrbtový mechanický SOLO 424 NOVA
Postrekovač chrbtový mechanický SOLO 424 NOVA
Typ pumpy - vnútorné piestové čerpadlo Nominálny objem / L - 16,0 L Maximálny tlak / bar - 4,0 Váha bez obsahu / kg - 5,0 Dĺžka hadice / m - 1,3 m tkaninová hadica Predĺženie /cm plast - 50 cm Dvojramenný popruh - áno Trysky vo výbave - nastaviteľná univerzálna dutá kužeľová tryska
Postrekovač chrbtový mechanický SOLO 473 D
Postrekovač chrbtový mechanický SOLO 473 D
Typ pumpy - vnútorné piestové čerpadlo Nominálny objem / L - 12,0 L Maximálny tlak / bar - 4,0 Váha bez obsahu / kg - 4,2 Dĺžka hadice / m - 1,3 m tkaninová hadica Predĺženie /cm plast - 50 cm Dvojramenný popruh - áno Trysky vo výbave - nastaviteľná univerzálna dutá kužeľová tryska
Postrekovač chrbtový mechanický SOLO 425 CLASSIC
Postrekovač chrbtový mechanický SOLO 425 CLASSIC
Typ pumpy - vnútorné piestové čerpadlo Nominálny objem / L - 15,0 L Maximálny tlak / bar - 4,0 Váha bez obsahu / kg - 4,4 Dĺžka hadice / m - 1,3 m tkaninová hadica Predĺženie /cm plast - 50 cm Nastaviteľné pohodlné široké popruhy s výstelkou pre zníženie záťaže - áno Trysky vo výbave SOLO tryska s plochým a dutým kužeľom - 04F110 – 4074263 a D1 - 4074758 + vírnik 4074756

Lesnícke hospodárske zariadenia

Snehová jama obr.1
Snehová jama obr.1
Snehová jama – dodávame prefabrikáty na stavbu snehovej jamy - rozmer pôdorysu snehovej jamy: 500 x 270 cm - Zostava: Predný diel, váha 3.300 kg, množstvo 1 ks, odvetrávací otvor v dolnej alebo hornej časti dielca, zamurovaná zárubňa pre dvere pravé, otváranie VON, súčasťou dodavky sú dvere železné pravé 90 cm, - Priebežný diel, váha 1 700 kg, množstvo 3 ks - Koncový diel, váha 3.300 kg, množstvo 1 ks, - Panel základový hrúbka 15 cm, množstvo: 5 ks, prefabrikáty majú hydroizolačný náter - POZNÁMKA: dĺžka snehovej jamy môže byť variabilná, minimálna je 500 cm.
Snehová jama obr.2
Snehová jama obr.2
Snehová jama – dodávame prefabrikáty na stavbu snehovej jamy - rozmer pôdorysu snehovej jamy: 500 x 270 cm - Zostava: Predný diel, váha 3.300 kg, množstvo 1 ks, odvetrávací otvor v dolnej alebo hornej časti dielca, zamurovaná zárubňa pre dvere pravé, otváranie VON, súčasťou dodavky sú dvere železné pravé 90 cm, - Priebežný diel, váha 1 700 kg, množstvo 3 ks - Koncový diel, váha 3.300 kg, množstvo 1 ks, - Panel základový hrúbka 15 cm, množstvo: 5 ks, prefabrikáty majú hydroizolačný náter - POZNÁMKA: dĺžka snehovej jamy môže byť variabilná, minimálna je 500 cm.
Snehová jama obr.3
Snehová jama obr.3
Snehová jama – dodávame prefabrikáty na stavbu snehovej jamy - rozmer pôdorysu snehovej jamy: 500 x 270 cm - Zostava: Predný diel, váha 3.300 kg, množstvo 1 ks, odvetrávací otvor v dolnej alebo hornej časti dielca, zamurovaná zárubňa pre dvere pravé, otváranie VON, súčasťou dodavky sú dvere železné pravé 90 cm, - Priebežný diel, váha 1 700 kg, množstvo 3 ks - Koncový diel, váha 3.300 kg, množstvo 1 ks, - Panel základový hrúbka 15 cm, množstvo: 5 ks, prefabrikáty majú hydroizolačný náter - POZNÁMKA: dĺžka snehovej jamy môže byť variabilná, minimálna je 500 cm.

Náradie

Kosák
Kosák
Sadzač štrbinový lesnícky
Sadzač štrbinový lesnícky
Lanko vyžínacie okrúhle
Lanko vyžínacie okrúhle
Vyžínacie lanko má vysokú odolnosť voči strapkaniu, vysokým teplotám. Je určené pre všetky druhy kosenia s vysokým rezným výkonom. Priemer: 3 mm Dĺžka: 223 m

Pomôcky pre pestovanie lesa

Pôdny kondicionér obr.1
Pôdny kondicionér obr.1
TRÁPI VÁS NEDOSTATOK VLAHY? – VYKONÁVATE VÝSADBU NA JUŽNÝCH EXPOZÍCIÁCH? - S technológiou pôdneho kondicionéra zvýšite vodnú a výživovú kapacitu pôdy a zároveň zlepšíte jej štruktúru a výkonnosť, podporíte rozvoj koreňovej sústavy rastlín a ich rastu, znížite potrebu zavlažovania až o 50%. - Pôdny kondicionér je navrhnutý k podpore rozvoja koreňov, k zvýšenej produkcii biomasy, k vyššej ujatosti rastlín a k redukcii zavlažovania. - Pôdny kondicionér je určený k zvýšeniu vodnej a výživovej kapacity pôd a rastových médií, k zlepšeniu ich štruktúry, prevzdušneniu a výkonu. - Podporuje rozvoj koreňov, rast rastlín a zároveň znižuje spotrebu zavlažovania až o 50%. - Táto enviromentálna metóda je výsledkom patentovaného vedecky vyváženého zloženia viac ako 20-tich rôznych zložiek, založených na rôznych akrylamidových a akrylických kyselinách kopolynerov s draselnými a amonnými soľami, vyvážená zmes rozpustných, postupne sa uvoľňujúcich a syntetických dusíkatých hnojív, rastových prekurzorov a vulkanickej hmoty. - Pôdny kondicionér musí byť rovnomerne premiešaný so zeminou alebo substrátom v celej koreňovej zóne. - Aplikácia: Zalesňovanie krajiny - Kedy aplikovať: Pri výsadbe - Počet aplikácií: 1 x rok - Výhody: - * Vyššia ujatosť sadbového materiálu - *Zvýšená vodná retenčná kapacita - *Úspora vody až 50% - *Silnejší a hlbší rast koreňov - *Vyššia mikrobiologická aktivita - *Rýchlejšie a kvalitnejšie založenie - *Vyššia odolnosť voči stresu zo sucha - *Umožňuje rast rastlín v degradovaných, zasolených či inak nerentabilných pôdach - Dávkovanie výsadba sadeníc: - Veľkosť výsadbovej jamy 10cm x 10cm x 15 cm - Objem výsadbovej jamy 1,5lt – Dávkovanie 2 - 3 g Obsah prvkov: - Celkový obsah dusíka N je 4,4% - Celkový obsah fosforečňanu rozpustného iba v minerálnych kyselinách P2O5 je 1,0% - Celkový obsah draslíka K2O je 5,5% - Celkový obsah mangánu Mn je 0,050 % - Celkový obsah medi Cu je 0,006% - Celkový obsah molybdénu Mo je 0,001% - Celkový obsah zinku Zn je 0,004% - Celkový obsah železa Fe je 2,5% - pH neutrálne
Platňa mulčovacia KRT
Platňa mulčovacia KRT
mulčovacia platňa „KRT“ – aplikovaním mulčovacej platne ku sadenici tlmíte rast buriny (hlavne trávovitej) v bezprostrednej blízkosti vysadenej sadenice. Tým znižujete náklady na vyžínanie. Zároveň si uľahčujete kontrolu vysadených sadeníc. Mulčovacia platňa v bezprostrednej blízkosti sadenice udržuje vlhkosť, znižuje odparovanie vody. Mulčovacia platňa je vyrobená z recyklovaného kartónu. Hrúbka platne je 3,0 mm, Hmotnosť je cca 280 g, Rozmer je 400 x 400 mm, Balenie – 1000 ks, mulčovacia platňa sa rozpadne za cca 2 až 3 roky (v závislosti od lokality a padnutého množstva zrážok za rok) – Je možné ju dodať i impregnovanú biologicky odbúrateľným náterom pre zvýšenie životnosti.
Netkaná textília
Netkaná textília
Textília je vyrobená z kvalitného polypropylénu (viacročné použitie). Je odolná proti plesniam, hubám, hmyzu, mikroorganizmom i proti slnečnému žiareniu.