OCHRANA LESA - CHEMICKÁ

Insekticídy

Karate Zeon, obch. bal. 5l, Cena/bal: 419,00 EUR s DPH
Karate Zeon, obch. bal. 5l, Cena/bal: 419,00 EUR s DPH
Prípravok Karate Zeon na báze účinnej látky lambda-cyhalothrin, patrí do skupiny syntetických svetlostabilných pyrethroidov. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Pôsobí predovšetkým proti žravým škodcom (Lepidoptera, Coleoptera) ako kontaktný jed. Ďalej má veľmi dobrý účinok na cicavý hmyz (Homoptera). Je svetlostabilný, čo umožňuje jeho použitie aj proti postupne nastupujúcim škodcom. Dráždivé účinky vyvolávajú nekľud u hmyzu a nútia aj skryte žijúce druhy ku kontaktu s účinnou látkou. Balenie: 5 l ___ Link na etiketu: http://pripravky.uksup.sk/pripravok/detail/983/basic-data
Vaztak Pro, obch. bal.: 5l, Cena/bal: 409,92 EUR s DPH
Vaztak Pro, obch. bal.: 5l, Cena/bal: 409,92 EUR s DPH
Vaztak Pro je postrekový, svetlostabilný, syntetický, pyrethroidný insekticídny prípravok vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou (CS), určený na ochranu poľnohospodárskych plodín a lesných porastov proti cicavým a žravým škodcom. Balenie: 5 l ___ Link na etiketu: http://pripravky.uksup.sk/pripravok/detail/2799/basic-data
Taifree  obch.bal: 10 kg, Cena/bal: 114,50 EUR s DPH
Taifree obch.bal: 10 kg, Cena/bal: 114,50 EUR s DPH
Taifree Je granulovaný insekticídny prípravok(GR) pre pôdnu aplikáciu, určený na ochranu proti larvám kováčikov t.j. drôtovcom. ÚČINNÁ LÁTKA: Tefluthrin, 15 g/kg (1,5% hm) PÔSOBENIE PRÍPRAVKU: Prípravok obsahuje ako účinnú látku syntetický pyrethroid tefluthrin. Hmyz usmrcuje ako dýchací, dotykový a požerový jed. Pyrethroidy účinkujú na sodíkovom kanály v nervovom systéme hmyzu, kde narušujú prenos elektrických impulzov v nervovej bunke. Prípravok má rýchly účinok, pôsobí aj cez vzdušnú zložku pôdy a má silný reziduálny účinok (repelentný) proti pôdnym škodcom. Tefluthrin nie je mobilný v rastline a v pôde ___ POKYNY PRE APLIKÁCIU: Prípravok aplikujte v suchej forme do radu súčasne so zapracovaním do pôdy. Dávka prípravku proti drôtovcom je 12 kg/ha (čo zodpovedá 90 g prípravku na 100 m radu pri medziriadkovej vzdialenosti 75 cm). Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 1x. Upozornenie: Neodporúčame žiadne tank-mix kombinácie prípravku TAIFREEs inými prípravkami ___ Plodina Účel použitia: lesné škôlky, sadenice okrasných a lesných drevín, odrezky a vrúble chrúst obyčajný ___ Dávka/ha: pôdny škodcovia 15 – 20 kg ___ Ochranná doba: AT ___ Poznamka: pred výsadbou ___ SKLADOVANIE: Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok v samostatných uzamykateľných, dobre vetrateľných a hygienicky čistých skladoch pri teplote od -10°C až +35°C.

Feromónové odparníky

IT ECOLURE KLASIK, Cena/ks: 6,49 EUR s DPH (5,41 EUR bez DPH)
IT ECOLURE KLASIK, Cena/ks: 6,49 EUR s DPH (5,41 EUR bez DPH)
Feromónový odparník používaný na monitorovanie výskytu a na priamu ochranu porastov proti lykožrútovi smrekovému (Ips typographus) metódou hromadného odchytu. Zhotovený je z viacvrstvovej alufanovej fólie. Dostatočne chráni feromónovú zmes proti nekontrolovanému úniku a vďaka reflexnému povrchu aj proti prehrievaniu a fotochemickým zmenám. Na rozdiel od iných typov odparníkov nevyžaduje špeciálny obal a možno s ním voľne manipulovať až do aplikácie. Feromón sa uvoľňuje z buničinového nosiča cez knôt až po nastrihnutí odparníka na vyznačenom mieste. Vábivý účinok trvá min. 8 týždňov aj v podmienkach extrémnych teplôt vegetačnej sezóny. Ak to okolnosti vyžadujú môže sa uvoľňovanie feromónu zvýšiť (spravidla po 5 – 6 týždňoch od aplikácie) ďalším jednoduchým nastrihnutím na vyznačenom mieste v čase, keď účinok iných prípravkov už zaniká. Aplikovať ich možno na všetky druhy lapačov ako aj na zvýšenie atraktivity na lapáky. Uskladnený za odporučených podmienok má min. dvojročnú životnosť. **Formulácia: ALUFAN **Škodca: Lykožrút smrekový Ips typographus **Hostiteľ: Ihličnaté dreviny Picea spp. **Účinok: 8 – 10 týždňov **Použitie: Monitorovanie a hromadný odchyt **Lapač: ECOTRAP, FYTOTRAP, MULTIWIT BK
IT ECOLURE MEGA, Cena/ks: 11,63 EUR s DPH (9,69 EUR bez DPH)
IT ECOLURE MEGA, Cena/ks: 11,63 EUR s DPH (9,69 EUR bez DPH)
Feromónový odparník najnovšej generácie na monitorovanie hromadný odchyt lykožrúta smrekového (Ips typographus). Osobitný systém odparovania účinných látok združuje účinky feromónov a primárnych atraktantov. Konečná atraktívna zmes účinných látok sa vytvára bezprostredne po ich uvoľní z odparníka. V účinnosti prekonáva bežne dostupné prípravky. Je vhodný pre bežné použitie, ale zvlášť do združenej zostavy tzv. ECOTRAP TRIO. Tento druh použitia môže dosahovať doteraz najvyššie známe odchyty lykožrúta smrekového pri relatívne nízkych materiálových nákladoch na odchyt 1 000 ks imág. **Formulácia: ALUFAN **Škodca: Lykožrút smrekový Ips typographus **Hostiteľ: Ihličnaté dreviny Picea spp. **Účinok: 6 – 8 týždňov **Použitie: Monitorovanie a hromadný odchyt **Lapač: ECOTRAP, FYTOTRAP, MULTIWIT BK
IT ECOLURE TUBUS, Cena/ks: 9,23 EUR s DPH (7,69 EUR bez DPH)
IT ECOLURE TUBUS, Cena/ks: 9,23 EUR s DPH (7,69 EUR bez DPH)
Feromónový odparník na monitorovanie výskytu a na priamu ochranu porastov proti lykožrútovi smrekovému (Ips typographus) metódou hromadného odchytu. Feromónová zmes, ktorá je umiestnená v priehľadnej plastovej hrubostennej tubusovej nádobke – ampulke, sa uvoľňuje do prostredia priamo cez stenu po vybalení zo vzduchotesného obalu. Ubúdanie objemu zmesi po aplikácii odparníka sa dá pozorovať vizuálne. Účinok trvá min. 18 týždňov, preto tu nehrozí riziko z rýchleho ubúdania účinnosti a je tak väčší časový interval pre výmenu odparníka pre letné rojenie ako u iných analogických odparníkov. Na požiadanie dodávame aj variant s celosezónnym až 170-dňovým účinkom. **Formulácia: TUBUS **Škodca: Lykožrút smrekový Ips typographus **Hostiteľ: Ihličnaté dreviny Picea spp. **Účinok: 18 týždňov **Použitie: Monitorovanie a hromadný odchyt **Lapač: ECOTRAP, FYTOTRAP, MULTIWIT BK

Lapač hmyzu

Lapač HL12/06 na tvrdoňa smrekového obr.1
Lapač HL12/06 na tvrdoňa smrekového obr.1
Lapač HL12/06 na Tvrdoňa smrekového (Hylobius abietis) ___ (obdobie obrany proti tomuto škodcovi: apríl až september) ___ Slúži ako biologická kontrola na Tvrdoňa smrekového (Hylobius abietis) a na zistenie výskytu a ničenie Tvrdoňa smrekového ___ Je to optimálna pasca na monitorovanie a odchyt Tvrdoňa smrekového (Hylobius abietis) ___ Správne nastražená pasca zaručuje úspešnú kontrolu, úspešný monitoring výskytu a odchyt ___ Chrobák sa do trubice lapača dostane cez vstupné otvory, ktoré sa dovnútra zužujú ___ Chrobák z pasce nemôže uniknúť __ Pasca má na oboch koncoch otvor na údržbu ___ Kryty sa dajú ľahko otvoriť a zatvoriť ___ Počet vstupných otvorov: 12 ___ Na spodnej strane lapača sú dva malé otvory, ktoré zabezpečujú odtok vody ___ Dĺžka lapača: 61 cm. Potrebné množstvo lapačov je 10 ks na hektár (1 lapač na plochu 31m x 32m) ___Lapač kontrolujte vždy po 1 – 2 týždňoch ___ Materiál lapača: polyetylén ___ Aplikácia: Na vybranom mieste pôdu skypríte do hĺbky cca 20 cm ___ Do lapača/pasce umiestnite feromónový prípravok na tvrdoňa HYLOWIT (je súčasťou dodávky lapača) ____ Pasca sa s otvormi na odvádzanie vody otočenými nadol zatlačí do nakyprenej pôdy ___ Pascu na okrajoch pritlačíte zeminou. Otvory, ktorými vchádza tvrdoň do lapača, musia zostať voľné. Zvyšná zemina sa uhladí. Feromónový prípravok HYLOWIT je registrovaný v zmysle legislatívy SR. Číslo autorizácie: 23-01585-PM.
Lapač  HL12/06 na tvrdoňa smrekového obr.2
Lapač HL12/06 na tvrdoňa smrekového obr.2
Lapač HL12/06 na Tvrdoňa smrekového (Hylobius abietis) ___ (obdobie obrany proti tomuto škodcovi: apríl až september) ___ Slúži ako biologická kontrola na Tvrdoňa smrekového (Hylobius abietis) a na zistenie výskytu a ničenie Tvrdoňa smrekového ___ Je to optimálna pasca na monitorovanie a odchyt Tvrdoňa smrekového (Hylobius abietis) ___ Správne nastražená pasca zaručuje úspešnú kontrolu, úspešný monitoring výskytu a odchyt ___ Chrobák sa do trubice lapača dostane cez vstupné otvory, ktoré sa dovnútra zužujú ___ Chrobák z pasce nemôže uniknúť __ Pasca má na oboch koncoch otvor na údržbu ___ Kryty sa dajú ľahko otvoriť a zatvoriť ___ Počet vstupných otvorov: 12 ___ Na spodnej strane lapača sú dva malé otvory, ktoré zabezpečujú odtok vody ___ Dĺžka lapača: 61 cm. Potrebné množstvo lapačov je 10 ks na hektár (1 lapač na plochu 31m x 32m) ___Lapač kontrolujte vždy po 1 – 2 týždňoch ___ Materiál lapača: polyetylén ___ Aplikácia: Na vybranom mieste pôdu skypríte do hĺbky cca 20 cm ___ Do lapača/pasce umiestnite feromónový prípravok na tvrdoňa HYLOWIT (je súčasťou dodávky lapača) ____ Pasca sa s otvormi na odvádzanie vody otočenými nadol zatlačí do nakyprenej pôdy ___ Pascu na okrajoch pritlačíte zeminou. Otvory, ktorými vchádza tvrdoň do lapača, musia zostať voľné. Zvyšná zemina sa uhladí. Feromónový prípravok HYLOWIT je registrovaný v zmysle legislatívy SR. Číslo autorizácie: 23-01585-PM.
Lapač Ecotrap
Lapač Ecotrap
Lapač bariérový ECOTRAP - Univerzálny, selektívny všesmerový bariérový feromónový lapač na monitorovanie a hromadný odchyt škodcov zo skupiny podkôrneho a drevokazného hmyzu (čeľaď Scolytidae) - Pri výbere správnej pozície je každá jeho orientácia správna - Vyrába sa z pružného plastu - Nárazová plocha bariér je 5550 cm2 čo umožňuje odchyt vysokého počtu škodcov - Je samosvorný a kompletizuje sa jednoduchým nasúvaním častí - Inštaluje sa na dvojicu kolíkov tak, aby bol lievik s pascou vo výške min. 80 cm nad zemou - Priehľadnú pascu pevne držia zarážky, dá sa však ľahko demontovať pri pravidelných odberoch úlovku - Životnosť lapača pri nepretržitom nasadení v teréne je min. 4 roky - Možnosť výmeny poškodených súčiastok ju výrazne predlžuje - Lapač je možné jednoducho združovať do zostavy ECOTRAP TRIO V prípade poškodenia niektorých dielov sa jednotlivé diely dajú dokúpiť samostatne ako náhradný diel.

Fungicídy

Switch 62,5 WG, obch. bal. 1 kg, Cena/bal: 296,58 EUR s DPH
Switch 62,5 WG, obch. bal. 1 kg, Cena/bal: 296,58 EUR s DPH
Fungicíd SWITCH 62,5 WG – je fungicíd s kontaktným a systémovým účinkom na ochranu proti plesni sivej vo forme vodorozpustného mikrogranulátu - ÚČINNÁ LÁTKA: Cyprodinil 375 g/kg (37,5 % hm) a Fludioxonil 250 g/kg (25 % hm) - Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá! - PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI! - SWITCH 62,5 WG má dobrú fungicídnu účinnosť proti plesni sivej - NÁVOD NA POUŽITIE: Účel použitia pleseň sivá Dávka/ha, koncentrácia 0,8-1 kg (0,08-0,1%) Ochranná doba 35 dní Doporučená dávka vody je 800-1000 l/ha Počet aplikácií: 1 – 2x obch. bal. 1 kg ___ Link na etiketu: http://pripravky.uksup.sk/pripravok/detail/971/basic-data
CHAMPION® 50 WG, obch. bal. 10 kg, Cena/bal: 186,00 EUR s DPH
CHAMPION® 50 WG, obch. bal. 10 kg, Cena/bal: 186,00 EUR s DPH
CHAMPION® 50 WG _ _ _proti sypavke na borovici _ _ _ Je to fungicídny prípravok na báze hydroxidu meďnatého s kontaktným a preventívnym účinkom _ _ _ Meď obsiahnutá v účinnej látke inhibuje rozvoj a rast chorôb zapríčinených hubovými a bakteriálnymi patogénmi narúšaním ich enzýmového systému _ _ _ Meď je účinnejšia viac na spóry ako samotné mycélium, preto musí byť aplikovaná ešte pred očakávaným výskytom infekcie ___ Prípravok po aplikácii vytvára na rastline dobre viditeľný, jemný, rovnomerne rozložený film, ťažko zmývateľný dažďom, čím chráni rastlinu aj za nepriaznivého počasia ___ Dávka na 1 ha je 2 kg prípravku alebo 20 g prípravku na 10L vody na plochu 100 m2 ___ Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 4 x ___ Účinná látka: hydroxid meďnatý 770g/kg ___ obch. bal. 10 kg ___ Link na etiketu: http://pripravky.uksup.sk/pripravok/detail/748/basic-data
AMISTAR GOLD, obch. bal. 5l, Cena/bal: 324,50 EUR s DPH
AMISTAR GOLD, obch. bal. 5l, Cena/bal: 324,50 EUR s DPH
Fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený na ochranu repky ozimnej, repky jarnej a slnečnice proti bielej hnilobe, v repe cukrovej, repe kŕmnej proti hnedej škvrnitosti listov a pšenice ozimnej, pšenice jarnej, pšenice tvrdej ozimnej, pšenice tvrdej jarnej, pšenice špaldovej ozimnej, pšenice špaldovej jarnej, raže ozimnej, raže jarnej, tritikale ozimného a tritikale jarného proti hubovým chorobám. ___ Obch. balenie: 5 l ___ Link na etiketu: http://pripravky.uksup.sk/pripravok/detail/2017/basic-data

Herbicídy

FIGARO 360, Cena / obchod bal 20l s DPH: 274,80 €
FIGARO 360, Cena / obchod bal 20l s DPH: 274,80 €
Je neselektívny totálny listový herbicíd so systémovým účinkom. Precízna regulácia jednoročných aj trvácich burín. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami, listami. Predpokladom ničenia trvácich, hlboko koreniacich burín je dostatočná listová plocha v čase aplikácie. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie , hnednutie až zoschýnanie rastlín v priebehu 10 až 14 dní. Účinok sa zvyšuje pri vlhkom počasí a intenzívnom slnečnom svite. Dážď 6 hodín po aplikácií už neovplyvní účinok . Všetky kultivačné práce je možné vykonávať až keď sa naplno prejavili príznaky účinku. Široký rozsah registrácie na poľné plodiny, vinice, lesné hospodárstvo, brehové porasty, nepoľnohospodársku pôdu a železnice. Ekonomicky výhodná aplikácia. Účinná látka: 360 g.l-1; 41,5 % w/w t.j. glyphosate - IPA, 480 g.l-1glyphosate, NÁVOD NA POUŽITIE: zavlažovacie a odvodňovacie kanále, nežiadúce dreviny, pobrežné buriny_ dávka 5 l/ha_ nepoľnohospodárska pôda, nežiaduca vegetácia, boľševník krídlatka_ dávka 3-5 l/ha 5-9 l/ha_ lesné hospodárstvo - príprava plôch pred výsevom a výsadbou, lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny celoplošné ošetrenie smreka, borovice a jedle, nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny _ dávka 3-5 l/ha __ NIE SOM „BARBIER“ ZO SEVILLY. SOM „BARBIER“ NA BURINY.
CLINIC UP, Cena / obchod bal 20l s DPH: 285,12 €
CLINIC UP, Cena / obchod bal 20l s DPH: 285,12 €
Účinná látka: 360 g.l-1; 41,5 % w/w t.j. glyphosate - IPA, 480 g.l-1glyphosate ___ Číslo autorizácie ÚKSÚP: 14-11-1450 ___ PÔSOBENIE PRÍPRAVKU Clinic® je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvedený do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky buriny vzídené zo semien. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, vysychanie a zhnednutie zasiahnutých rastlín. Predpokladom úspešného ničenia trvácich, hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najvyšší príjem účinnej látky rastlinami. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď rastliny sú v plnom raste. Účinok sa prejaví počas 10-14 dní. Za chladu a sucha sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zväčšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po aplikácii znižuje účinok ___ Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby ___ NÁVOD NA POUŽITIE ___ Plodina: zavlažovacie a odvodňovacie kanále___ účel použitia: nežiaduce dreviny, pobrežné buriny___ dávka: 5l ___ AT ___ Pokyny pre aplikáciu: maximálne v 200-300 l vody ___ Plodina: nepoľnohospodárska pôda ___ účel použitia: nežiaduca vegetácia, boľševník krídlatka ___ Dávka: 3-5l ___ Použitie: ihriská, chodníky, parkoviská, cintoríny ___ Dávka: 5-9 l ___ AT ___ Použitie: skladovacie plochy, v areáloch podnikov a ostatných plochách ___ Plodina: lesné hospodárstvo ___ účel použitia: príprava plôch pred výsevom a výsadbou, lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny celoplošné ošetrenie smreka, borovice a jedle nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny ___ Dávka:3-5 l ___ AT ___ Použitie: predsejbovú a predvýsadbovú aplikáciu robte podľa skladby burín celoplošne 14 dní pred výsadbou za plného rastu burín, pre zalesnenie v budúcom roku ošetrujte celoplošne od júla do septembra zaškôlkované sadenice ihličnanov na záhonoch ošetrujte proti burinám koncom augusta alebo začiatkom septembra po vyzretí letorastov ošetrenie cez vrcholy, vyzretie skontrolujte prípravkom Ekotest. V prípade nutného ošetrenia pred vyzretím letorastov musia byť sadenice chránené ochranným krytom , kultúry ihličnanov - podľa intenzity a veľkosti burín použite nižšiu alebo vyššiu dávku prípravku. V prípade výskytu odolnej nežiaducej vegetácie použite vyššiu dávku. Ihličnaté kultúry ošetrujte až po vyzretí letorastov ___ Obchodné balenie: 20l
Garlon New, obch. bal. 5 lt, Cena/bal: 209,58 EUR s DPH
Garlon New, obch. bal. 5 lt, Cena/bal: 209,58 EUR s DPH
GARLON NEW - je to postrekový arboricid a herbicid vo forme emulgovateľného koncentrátu k ničeniu nežiadúcich drevín, pníkov, burín v lesnom hospodárstve, k likvidácií pňovej výmladnosti a pníkov drevín v alejách, ovocných sadoch a iných porastoch, k ničeniu náletových drevín na lukách a pastvinách, k likvidácií nežiadúcej vegetácie na nepoľnohospodárskej pôde, k ošetrovaniu koruny železničných tratí a k ničeniu nežiadúcich drevín pozdĺž tratí ___ Účinná látka: Triclopyr 755 g/l ___ Použitie: - Lesné hospodárstvo ___ príprava plôch pre výsadbu: - Ničenie buriny ___dávka 20–40 ml/4 l vody/100 m2, v období max. vývinu vegetácie na list ___ Lesné hospodárstvo: chemická prebierka, nežiadúce dreviny: Koncentrácia roztoku 1–10 %, 1 % roztok na list, 10 % roztok na čerstvé záseky ___ Dreviny v parkových alejách, v ovocných sadoch, v lesnom hospodárstve Pne, pňová výmladnosť, potlačenie pňovej výmladnosti: roztok 5–10 %, alebo 1 ml garlonu / 10 cm obvodu kmeňa - Náter alebo postrek na čerstvé rezné plochy, vo väčšine postačí ošetrenie obvodu kmeňa ___ Skoro totálne potlačenie pňovej výmladnosti sa vykoná aplikáciou 300 ml prípravku s 700 ml vody (30 %) pre ošetrenie cca 1 m2 rezných plôch pomocou štetca. Aplikáciu je potrebné vykonať do 2 týždňov po reze. Neaplikujte v dobe zosileného toku miazgy. Nepoľnohospodárska pôda: boľševník, dreviny náletové: dávka 20–30 ml/4 l vody/100 m2, nepoškodzuje porast trávy ___ Prípravok je možné použiť len 1 krát v roku ___ obch .bal.: 5 litrov___ Link na etiketu: http://pripravky.uksup.sk/pripravok/detail/408/basic-data

Repelenty proti odhryzu zverou

Repelent WAM Extra, obch. bal. 5 kg, Cena/kg: 5,17* EUR bez DPH (6,204 *EUR s DPH)
Repelent WAM Extra, obch. bal. 5 kg, Cena/kg: 5,17* EUR bez DPH (6,204 *EUR s DPH)
Repelent WAM extra sa používa na ochranu sadeníc ihličnatých a listnatých drevín proti zimnému odhryzu zverou - Dodávame prípravok registrovaný pre Slovenskú republiku; Repelent WAM extra je náterový repelentný prípravok na ochranu lesných ihličnatých a listnatých drevín proti jesennému a zimnému odhryzu v čase vegetačného pokoja srnčou, jeleňou i danielou zverou a zajacmi - Má pastovitú konzistenciu a je charakteristický zápachom - Účinnou látkou je kremenný piesok a prísadou sú minerálne látky, ktoré po zaschnutí na listoch a konároch vytvárajú hrubozrnnú, poréznu ochrannú vrstvu - WAM extra vytvára po aplikácii na povrchu ihlíc, kôry a listov dobre priľnavý, gélovitý, porézny povlak – Balenie: 5,0 kg - Nápadný ružovočervený povlak je po zaschnutí trvalo odolný voči poveternostným vplyvom a zaručuje ochranný účinok 6 – 7 mesiacov - Pridaním substancie brániacej prežúvaniu sa dosiahne vysoký stupeň ochrany a aj pri dlhoročnom používaní je rezistencia na tento prípravok v podstate vylúčená - Aplikačná dávka: 2,5 – 3,0 kg/1 000 sadeníc - Aplikácia na jeseň a v zime (u listnatých po opadnutí lístia) - Terminálny výhonok sa ošetrí súvislou, rovnomernou tenkou vrstvou v dĺžke min. 10 cm - Pri ohrození srnami terminál natrite po celej dĺžke - POZOR !!! „NEZABETÓNUJTE“ terminálny pupeň nadmerným nanesením repelentu - Spotreba v uvedenom rozsahu závisí od veľkosti rastliny a hustoty ihličia - Pomôcky pre aplikáciu: aplikačné valčeky - Upozornenie: Dôkladné zaschnutie prípravku je dôležité pre trvanlivosť náteru, preto neaplikujte na mokré alebo zmrznuté rastliny, t. j. neaplikovať v hmle, za mrazu, alebo v daždi !!! obch. bal. 5 kg Cena/bal. 5kg: 25,85 EUR bez DPH/kg (31,02 EUR/5kg s DPH)sklad Zvolen ___ *Cena platí pri odbere nad 105 kg + predplatba. Link na etiketu: http://pripravky.uksup.sk/pripravok/detail/2600/basic-data
Repelent Cervacol Extra, obch. bal. 15 kg,  Cena/ kg: 6,40 EUR bez DPH (7,68 EUR s DPH/kg)
Repelent Cervacol Extra, obch. bal. 15 kg, Cena/ kg: 6,40 EUR bez DPH (7,68 EUR s DPH/kg)
CERVACOL extra je repelent proti zimnému odhryzu zverou - Dodávame prípravok registrovaný pre Slovenskú republiku - Je to trojzložkový repelent, ktorý obsahuje: kremenný piesok, kopolymér styrénu (polystyrén) a kyselinu akrylovú - Minerálna prísada pôsobí mechanicky a odrádza od konzumácie - Ošetrujú sa vyzreté letorasty - Aplikuje sa od ukončenia vegetácie až do prvých mrazov - Nanáša sa rukavicou na suchý alebo mierne vlhký povrch - Po aplikácií nesteká - Nebráni prerastaniu pupeňov v jarnom období - Pre zver nie je návykový - Ľahká vizuálna kontrola – Spotreba: 2 – 4kg na 1000 ks sadeníc - Účinná látka: kremenný piesok, 251g/kg ___Obch. bal.: 15 kg ___ Cena/kg: 5,98 EUR bez DPH, (7,18 EUR s DPH) ____ Link na etiketu: http://pripravky.uksup.sk/pripravok/detail/2489/basic-data
Repelent TRICO, obch. bal. 10l, Cena/bal: 129,17 EUR + DPH (155,00 EUR s DPH)
Repelent TRICO, obch. bal. 10l, Cena/bal: 129,17 EUR + DPH (155,00 EUR s DPH)
Účinná látka ovčí tuk. Repelent odrádza svojími aromatickými a chuťovými látkami. Dodávame prípravok registrovaný pre Slovenskú republiku; 18–00-341-AV; koniec autorizácie: 31.08.2021, koniec uvádzania na trh: 28.02. 2022. Cielená aplikácia prípravku TRICO na mladé kultúry zabezpečí nerušený rast. K prírodnému repelentu je pridané značkovacie farbivo. NÁVOD NA POUŽITIE pre lesné porasty. Účel použitia: odhryz zverou. Dávka/ha: 10-20 LT. Ochranná doba: AT Poznámka: používať nezriedený. POKYNY PRE APLIKÁCIU Lesné porasty: Proti letnému odhryzu v listnatých a ihličnatých porastoch môžete počas vegetačného obdobia aplikovať nezriedenú dávku 10 – 20 l/ha (3 – 6 ml na sadenicu) Na jeseň v listnatých porastoch aplikujte nezriedený postrek v dávke 10 – 20 l/ha (3 – 6 ml na sadenicu) pred začatím obhrýzania srnčou a jeleňou zverou. Maximálny počet aplikácií je 1x za vegetačné obdobie. Prípravok pred použitím pretrepte, tým je TRICO pripravené na použitie a môže byť aplikované priamo bežnými ručnými alebo chrbtovými postrekovačmi - TRICO naneste na časti rastlín, ktoré majú byť chránené. Pri nanášaní v horúčavách nepostrekujte mladé výhonky priamo. Na vytvorenie trvalej vrstvy musí mať TRICO možnosť uschnúť. Ak sa očakávajú zrážky, alebo ak je hmla, a postrek nemôže do začiatku dažďa dostatočne uschnúť, prerušte aplikáciu. Aplikované množstvo závisí od lesnej kultúry, jej veľkosti a hustoty. Sfarbenie prípravku uľahčuje pri postrekovaní kontrolu aplikované množstvo. SKLADOVANIE: Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch v čistých suchých vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov pri teplote od 0°C do +30° C. ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV: Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad ___ obch. bal.:10 lt ___ Cena/bal: 195,60 EUR s DPH ___ Link na etiketu: http://pripravky.uksup.sk/pripravok/detail/1839/basic-data

Hnojivá

H2O Tableta obr. 1
H2O Tableta obr. 1
H2O TABLETA pre dlhodobé zásobovanie lesných drevín vodou ___ Produkt je registrovaný v zmysle legislatívy SR ___ „Začína nám byť sucho“ ___ Kladieme si zásadnú otázku. Kedy je vlastne najvhodnejšie obdobie na sadenie sadeníc? ___ Prichádzame s riešením: H2O TABLETA ___ Pridaním jednej H2O tablety pri výkone sadby, môžete sadeniciam pomôcť prekonať trvajúce suché obdobie a tým zaistiť po niekoľko rokov rovnomerné zásobovanie vodou ___1g gélovej náplne v tablete na seba naviaže cca 140 ml vody a z tohto množstva môže postupne rastlina čerpať vodu ___ H2O tableta absorbuje vodu zo zrážok v mesiacoch bohatých na dážď a viaže kapilárnu vlhkosť z pôdy ___ Podľa potreby zo vzniknutej zásoby čerpá rastlina vodu ___ Napĺňanie „zásobárne“ a permanentný odber vody rastlinou je kontinuálne opakujúci sa proces ___ Svoju funkciu absorbovania vody tableta stráca v závislosti na podiely minerálov v pôde po siedmych až desiatich rokoch ___ Po tejto dobe sa bez zbytku rozpadne a stráca funkčnosť, čo je šetrné pre prírodu ___ ZHRNUTIE: 1, Tableta je rozložiteľná bez zbytku 2, Jednoduché položenie ku sadenici 3, Bez hrozby „predávkovania“ 4, Zabezpečenie zásobovania rastliny vodou na dlhé obdobie 7 – 10 rokov 5, Nasýtenie tablety vodou v dostatočne vlhkej pôde do 24 hodín 6, 1ks tablety viaže 140 ml vody ___ Identifikácia nebezpečnosti: 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008: Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008. 2.2 Prvky označenia Ďalšie pokyny Výrobok podľa smerníc ES/príslušných národných legislatív nepodlieha povinnosti označenia 2.3 Ďalšia nebezpečnosť Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), tento produkt neobsahuje žiadne látky PBT/vPvB. Vysoké riziko pošmyknutia na rozliatom produkte. ODDIEL 3: Zloženie/Informácia o zložkách 3.2 Zmesi Chemická charakteristika Polyakrylát draselný
H2O Tableta obr.2
H2O Tableta obr.2
H2O TABLETA pre dlhodobé zásobovanie lesných drevín vodou ___ Produkt je registrovaný v zmysle legislatívy SR ___ „Začína nám byť sucho“ ___ Kladieme si zásadnú otázku. Kedy je vlastne najvhodnejšie obdobie na sadenie sadeníc? ___ Prichádzame s riešením: H2O TABLETA ___ Pridaním jednej H2O tablety pri výkone sadby, môžete sadeniciam pomôcť prekonať trvajúce suché obdobie a tým zaistiť po niekoľko rokov rovnomerné zásobovanie vodou ___1g gélovej náplne v tablete na seba naviaže cca 140 ml vody a z tohto množstva môže postupne rastlina čerpať vodu ___ H2O tableta absorbuje vodu zo zrážok v mesiacoch bohatých na dážď a viaže kapilárnu vlhkosť z pôdy ___ Podľa potreby zo vzniknutej zásoby čerpá rastlina vodu ___ Napĺňanie „zásobárne“ a permanentný odber vody rastlinou je kontinuálne opakujúci sa proces ___ Svoju funkciu absorbovania vody tableta stráca v závislosti na podiely minerálov v pôde po siedmych až desiatich rokoch ___ Po tejto dobe sa bez zbytku rozpadne a stráca funkčnosť, čo je šetrné pre prírodu ___ ZHRNUTIE: 1, Tableta je rozložiteľná bez zbytku 2, Jednoduché položenie ku sadenici 3, Bez hrozby „predávkovania“ 4, Zabezpečenie zásobovania rastliny vodou na dlhé obdobie 7 – 10 rokov 5, Nasýtenie tablety vodou v dostatočne vlhkej pôde do 24 hodín 6, 1ks tablety viaže 140 ml vody ___ Identifikácia nebezpečnosti: 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008: Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008. 2.2 Prvky označenia Ďalšie pokyny Výrobok podľa smerníc ES/príslušných národných legislatív nepodlieha povinnosti označenia 2.3 Ďalšia nebezpečnosť Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), tento produkt neobsahuje žiadne látky PBT/vPvB. Vysoké riziko pošmyknutia na rozliatom produkte. ODDIEL 3: Zloženie/Informácia o zložkách 3.2 Zmesi Chemická charakteristika Polyakrylát draselný
H2O Tableta obr.3
H2O Tableta obr.3
H2O TABLETA pre dlhodobé zásobovanie lesných drevín vodou ___ Produkt je registrovaný v zmysle legislatívy SR ___ „Začína nám byť sucho“ ___ Kladieme si zásadnú otázku. Kedy je vlastne najvhodnejšie obdobie na sadenie sadeníc? ___ Prichádzame s riešením: H2O TABLETA ___ Pridaním jednej H2O tablety pri výkone sadby, môžete sadeniciam pomôcť prekonať trvajúce suché obdobie a tým zaistiť po niekoľko rokov rovnomerné zásobovanie vodou ___1g gélovej náplne v tablete na seba naviaže cca 140 ml vody a z tohto množstva môže postupne rastlina čerpať vodu ___ H2O tableta absorbuje vodu zo zrážok v mesiacoch bohatých na dážď a viaže kapilárnu vlhkosť z pôdy ___ Podľa potreby zo vzniknutej zásoby čerpá rastlina vodu ___ Napĺňanie „zásobárne“ a permanentný odber vody rastlinou je kontinuálne opakujúci sa proces ___ Svoju funkciu absorbovania vody tableta stráca v závislosti na podiely minerálov v pôde po siedmych až desiatich rokoch ___ Po tejto dobe sa bez zbytku rozpadne a stráca funkčnosť, čo je šetrné pre prírodu ___ ZHRNUTIE: 1, Tableta je rozložiteľná bez zbytku 2, Jednoduché položenie ku sadenici 3, Bez hrozby „predávkovania“ 4, Zabezpečenie zásobovania rastliny vodou na dlhé obdobie 7 – 10 rokov 5, Nasýtenie tablety vodou v dostatočne vlhkej pôde do 24 hodín 6, 1ks tablety viaže 140 ml vody ___ Identifikácia nebezpečnosti: 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008: Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008. 2.2 Prvky označenia Ďalšie pokyny Výrobok podľa smerníc ES/príslušných národných legislatív nepodlieha povinnosti označenia 2.3 Ďalšia nebezpečnosť Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), tento produkt neobsahuje žiadne látky PBT/vPvB. Vysoké riziko pošmyknutia na rozliatom produkte. ODDIEL 3: Zloženie/Informácia o zložkách 3.2 Zmesi Chemická charakteristika Polyakrylá

Iné pomocné prípravky

SANATEX VS,  obch. bal. 10l, Cena za balenie: 47,98 Eur s DPH
SANATEX VS, obch. bal. 10l, Cena za balenie: 47,98 Eur s DPH
SANATEX VS Ponúkame Vám, pomocný prípravok na ošetrovanie rán spôsobených mechanickým poškodením lesných drevín. Prípravok SANATEX VS je pastovitá hmota, hnedej farby, charakteristického zápachu, je možné ju miešať s H2O. Účinná látka / obsah: Vinyl-acetátová disperzia 450 g/kg ___ Obsahuje nebezpečnú látku: Hexamethylentetramin (methenamin) 2,5% (CAS: 100-97-0) ___ Prípravok nevyžaduje klasifikáciu z hľadiska ochrany vtákov, včiel, pôdnych mikroorganizmov. ___ROZSAH POUŽITIA : Pri ošetrovaní poranených stromov, a po poškodení zverou. Aplikáciu vykonajte štetcom, kefou, postrekovačom v priebehu roka. SANATEX VS môže byť aplikovaný pri teplote nad bodom mrazu. ___ Dávkovanie: 0,5 - 1 kg / 1 m2 ošetrovanej plochy ___ Spôsob aplikácie: Náter, postrek ___ SANATEX VS sa používa neriedený. Pred použitím ho riadne premiešajte. ___ Doporučuje sa aplikácia pri teplote +5°C a viac. Po nanesení SANATEX VS musí zaschnúť, aby nebol dažďom vymytý. ___ DOBA POUŽITEĽNOSTI: 24 mesiacov od dňa výroby, a pri skladovaní +5°C až +30°C___ Cena: 4,80 EUR/kg s DPH (4,00 EUR bez DPH)
Agrisorb, obch. bal. 5 kg,  Cena/5kg: 108,12 EUR s DPH ( 21,624 Eur s DPH/kg)
Agrisorb, obch. bal. 5 kg, Cena/5kg: 108,12 EUR s DPH ( 21,624 Eur s DPH/kg)
Organický polymér schopný do svojej štruktúry viazať vodu a v priebehu vegetácie ju odovzdávať koreňom. Vytvorený gél z prípravku chráni najjemnejší koreňový systém rastliny pred poškodením suchom. Po ošetrení koreňov rastlín a následnej výsadbe prítomnosť Agrisorbu urýchli kontakt s okolitou pôdou, čím sa zabezpečí prekonanie tzv. presadzovacieho šoku. Gél vytvorený z 1 g Agrisorbu je schopný viazať až 300 g destilovanej vody. - výborne chráni rastliny pred vplyvom sucha - dlhodobo zvyšuje zásobu vody v prostredí koreňového obalu - zvyšuje podiel ujatých sadeníc a priesad - zabezpečuje rovnomerné zásobovanie rastliny vodou a živinami - znižuje spotrebu závlahovej vody ___ obch. bal.5kg ___ Cena/5kg: 108,12 EUR s DPH (Cena/1kg: 21,624 EUR s DPH)
Silwet Star
Silwet Star
Organosilikónové superzmáčadlo pre fungicídy, insekticídy, akaricídy, herbicídy a desikanty vo všetkých plodinách.Silwet Star je neiónová pomocná látka na zlepšenie pokryvnosti ošetrených častí rastlín postrekovou kvapalinou. Zvyšuje zmáčavosť a priľnavosť postrekovej kvapaliny a umožňuje jej lepšiu distribúciu aj na tie časti rastlín, ktoré nie sú pri aplikácii priamo zasiahnuté. Silwet Star významne znižuje povrchové napätie kvapalín a preto je možné dosiahnuť kvalitné ošetrenie i na rastlinách, ktorých povrch neumožňuje rovnomerné rozprestretie postrekovej kvapaliny. Zvyšuje odolnosť proti zmytiu dažďom, stabilizuje účinok pesticídov a umožňuje znížiť množstvo postrekovej kvapaliny na jednotku plochy. Má zníženú penivosť a bod tuhnutia.

Rodenticídy

Stutox - II, Obch. bal: 10 kg,
Stutox - II, Obch. bal: 10 kg,
Stutox - II je rodenticíd vo forme granulovanej návnady k ničeniu hraboša poľného, hryzca vodného a ďalších drobných hlodavcov v poľnohospodárstve, v sadoch a v lesnom hospodárstve ___ Účinná látka: fosfid zinečnatý 2,5 % ___ Doporučená dávka: 2-4 kg/ha ___ Aplikácia: do nory (2-4 granule max 3x za rok) za suchého počasia ___ Vplyvom vlhkosti sa samovoľne rozkladá ___ Nikdy neaplikujte na neporastenom pôdnom povrchu, zamedzte vzniku "kôpok" ___ Z hľadiska eko-toxicity je jeho prednosťou rýchla rozložiteľnosť vo vlhkom prostredí, jeho rýchle odbúranie účinnej látky a jeho rýchla likvidácia (max. 1 týždeň) ___ Nezanecháva reziduá ani v populácii hraboša poľného, ani u jeho predátorov a ani v pôde ___ Rezistencia voči prípravku nevzniká ___ Na rozdiel od bežne širokej verejnosti dostupných biocídnych prípravkov na báze antikoagulantov (brodifakum, bromadiolon, difenakum) nezaťažuje STUTOX -II životné prostredie ___ Prípravok je určený výhradne pre profesionálne použitie ___ Balenie: 10 kg,
Dávkovač Stutox
Dávkovač Stutox

Postrekovače Profi

1 Postrekovač chrbtový mechanický SOLO 424 NOVA
1 Postrekovač chrbtový mechanický SOLO 424 NOVA
Typ pumpy - vnútorné piestové čerpadlo** Nominálny objem / L - 16,0 L** Maximálny tlak / bar - 4,0** Váha bez obsahu / kg - 5,0** Dĺžka hadice / m - 1,3 m tkaninová hadica** Predĺženie /cm plast - 50 cm** Dvojramenný popruh - áno** Trysky vo výbave - nastaviteľná univerzálna dutá kužeľová tryska**
2 Postrekovač chrbtový mechanický SOLO 473 D
2 Postrekovač chrbtový mechanický SOLO 473 D
Typ pumpy - vnútorné piestové čerpadlo** Nominálny objem / L - 12,0 L** Maximálny tlak / bar - 4,0** Váha bez obsahu / kg - 4,2** Dĺžka hadice / m - 1,3 m tkaninová hadica** Predĺženie /cm plast - 50 cm** Dvojramenný popruh - áno** Trysky vo výbave - nastaviteľná univerzálna dutá kužeľová tryska**
3 Postrekovač chrbtový mechanický SOLO 425 CLASSIC
3 Postrekovač chrbtový mechanický SOLO 425 CLASSIC
Typ pumpy - vnútorné piestové čerpadlo** Nominálny objem / L - 15,0 L** Maximálny tlak / bar - 4,0** Váha bez obsahu / kg - 4,4** Dĺžka hadice / m - 1,3 m tkaninová hadica** Predĺženie /cm plast - 50 cm** Dvojramenný popruh - áno** Trysky vo výbave SOLO tryska s plochým a dutým kužeľom - 04F110 – 4074263 a D1 - 4074758 + vírnik 4074756**