Rodenticídy

Stutox - II
Stutox - II
Stutox - II je rodenticíd vo forme granulovanej návnady k ničeniu hraboša poľného, hryzca vodného a ďalších drobných hlodavcov v poľnohospodárstve, v sadoch a v lesnom hospodárstve _ _ _ Účinná látka: fosfid zinečnatý 2,5 % _ _ _ Doporučená dávka: 2-4 kg/ha _ _ _ Aplikácia: do nory (2-4 granule max 3x za rok) za suchého počasia _ _ _ Vplyvom vlhkosti sa samovoľne rozkladá _ _ _ Nikdy neaplikujte na neporastenom pôdnom povrchu, zamedzte vzniku "kôpok" _ _ _ Z hľadiska eko-toxicity je jeho prednosťou rýchla rozložiteľnosť vo vlhkom prostredí, jeho rýchle odbúranie účinnej látky a jeho rýchla likvidácia (max. 1 týždeň) _ _ _ Nezanecháva reziduá ani v populácii hraboša poľného, ani u jeho predátorov a ani v pôde _ _ _ Rezistencia voči prípravku nevzniká _ _ _ Na rozdiel od bežne širokej verejnosti dostupných biocídnych prípravkov na báze antikoagulantov (brodifakum, bromadiolon, difenakum) nezaťažuje STUTOX -II životné prostredie _ _ _ Prípravok je určený výhradne pre profesionálne použitie _ _ _ Balenie: 10 kg
Dávkovač Stutox
Dávkovač Stutox