OCHRANA LESA - MECHANICKÁ

Lapače na podkôrny hmyz

Lapač ECOTRAP obr.1
Lapač ECOTRAP obr.1
Lapač bariérový ECOTRAP - Univerzálny, selektívny všesmerový bariérový feromónový lapač na monitorovanie a hromadný odchyt škodcov zo skupiny podkôrneho a drevokazného hmyzu (čeľaď Scolytidae) - Pri výbere správnej pozície je každá jeho orientácia správna - Vyrába sa z pružného plastu - Nárazová plocha bariér je 5550 cm2 čo umožňuje odchyt vysokého počtu škodcov - Je samosvorný a kompletizuje sa jednoduchým nasúvaním častí - Inštaluje sa na dvojicu kolíkov tak, aby bol lievik s pascou vo výške min. 80 cm nad zemou - Priehľadnú pascu pevne držia zarážky, dá sa však ľahko demontovať pri pravidelných odberoch úlovku - Životnosť lapača pri nepretržitom nasadení v teréne je min. 4 roky - Možnosť výmeny poškodených súčiastok ju výrazne predlžuje - Lapač je možné jednoducho združovať do zostavy ECOTRAP TRIO
Lapač ECOTRAP obr.2
Lapač ECOTRAP obr.2
Lapač bariérový ECOTRAP - Univerzálny, selektívny všesmerový bariérový feromónový lapač na monitorovanie a hromadný odchyt škodcov zo skupiny podkôrneho a drevokazného hmyzu (čeľaď Scolytidae) - Pri výbere správnej pozície je každá jeho orientácia správna - Vyrába sa z pružného plastu - Nárazová plocha bariér je 5550 cm2 čo umožňuje odchyt vysokého počtu škodcov - Je samosvorný a kompletizuje sa jednoduchým nasúvaním častí - Inštaluje sa na dvojicu kolíkov tak, aby bol lievik s pascou vo výške min. 80 cm nad zemou - Priehľadnú pascu pevne držia zarážky, dá sa však ľahko demontovať pri pravidelných odberoch úlovku - Životnosť lapača pri nepretržitom nasadení v teréne je min. 4 roky - Možnosť výmeny poškodených súčiastok ju výrazne predlžuje - Lapač je možné jednoducho združovať do zostavy ECOTRAP TRIO.
Lapač FYTOTRAP obr. 1
Lapač FYTOTRAP obr. 1
Lapač štrbinovo-bariérový FYTOTRAP - Nový, moderný, vysoko účinný feromónový lapač určený na hromadný odchyt a prípadné infikovanie populácie entomopatogénom - Toto kompaktné skladacie zariadenie združuje spôsob odchytu bariérového krížového lapača a s pripojenými štrbinovými dielmi aj štrbinového lapača - Významne sa zväčšuje celková funkčná nárazová plocha (5 170 cm²) pre lykožrúty a ich odchyt - Dokonalejšie sa využíva atraktívna kapacita lapača i aplikovaného feromónového vábidla - Základnú zostavu zhotovíme pripojením štrbinových dielov pomocou skrutiek a otvorov na okrajoch nosnej bariéry ECOTRAPu tak, aby výpustné otvory pre odchytených lykožrútov smerovali smerom do vnútra do lievika lapača - Po nasunutí malej bariéry a striešky, tento inštalu¬jeme na rám jedným z dvoch navrhovaných spô-so¬bov: 1, Na vybranú pozíciu osadíme stojan, zhotovený z dvoch zvislých kolíkov (5 cm hrubých) opatre¬ných dvojicou skrutiek (vzájomná vzdialenosť 32 cm) a spojených hore ramenom (d垬ka ramena 37 cm, vnútorné rozpätie 27 cm) – 2, Alternatívnym spôsobom inštalácie môžu byť dva kolíky (5 – 6 cm hrubé) zapustené do podkladu a hore prepojené vodorovným ramenom (95 cm dĺžka, vnútorné rozpätie 86 – 87 cm) - Lapač zavesíme na takto zhotovený rám pomocou záves-ných drôtov (jeden cez striešku na rameno a 2 – 4 ks drôtov o bočné kolíky) - Odporúčame používať vábidlá radu ECOLURE ako IT-ECOLURE Extra prípadne Tubus Mega na lykožrúta smrekového, PC-ECOLURE Tubus Mega na lykožrúta lesklého, ID-ECOLURE na lykožrúta severského - Na ostatné druhy podkôrnikov odporúčame používať formulácie Tubus s celosezónnym účinkom, ktoré sú najvhodnejšie - Feromóny difundujú z dispenzoru a vytvárajú v oblasti lapača koncentrovaný „feromónový oblak“, ktorý presahuje rozmery komerčne známych samostatne aplikovaných lapačov - Chrobáky prilietajú z ohniska výskytu z každého smeru proti zvyšujúcej sa koncentrácii feromónov - FYTOTRAP dokonalejšie využíva aj túto okrajovú vysoko koncentrovanú časť feromónového mraku - Unikátnu možnosť predstavuje využitie jedného alebo oboch štrbinových segmentov ako inokulátorov lykožrútov entomopatogénmi napr. Beauveriou bassiana a pod. - Toto využitie na súbežnú aplikáciu entomopatogénov spočíva v jednoduchom presmerovaní výpustného otvoru štrbinového segmentu (resp. segmentov) von z lapača tak, aby odchytené lykožrúty museli prejsť cez infekčnú vložku a infikované sa dostali voľne späť do lokality - Infekčná vložka sa vloží do výpustného otvoru jednoduchým zasunutím - Na účinné infikovanie stačí presmerovať jeden štrbinový diel (VEKTORTRAP) - Ak chceme zvýšiť „infekčný tlak“ na lokalitu, presmerujeme dva segmenty a pod. - Vložka je dostatočne chránená aj strieškou pred prípadnými zrážkami a naviac, vďaka prúdeniu vzduchu, aj pred prípadným prehrievaním - Do lokality umožňuje vypustiť len časť lykožrútov odchytených nad rámec bežného odchytu a tak neznižuje ani celkovú účinnosť feromónovej metódy - FYTOTRAP dokáže, okrem zvýšeného odchytu, integrovať obe biotechnické metódy, čím sa dosiahne priaznivejšia účinnosť a stabilita ochranných opatrení a stabilizuje efektívnosť zásahu.

Ochrana sadeníc

Al fólia
Al fólia
fólia na ochranu terminálneho pupeňa lesných drevín_ _ _ šírka: 20 - 22 mm* spotreba:13 až 20 cm pás sa omotáva na termálny pupeň* predaj na váhu* Kotúč cca 1,55 kg _ _ _ Cena/kg: 21,68 EUR bez DPH/26,02 EUR s DPH (náklad na 1 pás/1 sadenica predstavuje 0,00935 EUR bez DPH/0,0112 EUR s DPH)
Mechanická ochrana sadeníc PLASTOVÁ
Mechanická ochrana sadeníc PLASTOVÁ
Plastová ihlicová ochrana terminálneho pupeňa. Pôsobenie: Mechanická ochrana terminálneho pupeňa, je tvorená ostrými pozdĺžnymi a priečnymi ihlicami, ktoré zabezpečujú ochranu pred odhryzom zverou. Aplikácia: upevnením na terminálny pupeň. Farba: oranžová, modrá Balenie: 1000 ks
Dutinka PLn 70
Dutinka PLn 70
Hrúbka nite: 0,7 mm Šírka dutinky: 60 mm Oko: 8x8 mm Priemer roztiahnutia: 60 – 90 mm Návin: 100bm Balenie: 2x100bm (jedno balenie 200m) Použitie: Dutinku nastriháte na dĺžku 17 až 25 cm. Nasuniete na terminálny pupeň.

Ochrana kmeňa

Polypropilén Schutzbandage - ochrana kmeňa
Polypropilén Schutzbandage - ochrana kmeňa
PP SCHUTZBANDAGE - MECHANICKÁ OCHRANA proti lúpaniu a ohryzu kôry Ochránte kmene cieľových stromov mechanickou ochranou, plastovým pásom PP SCHUTZ-BANDAGE. Pás založíte po obvode kmeňa a zaistíte. Podľa potreby pás snímete z kmeňa stromu. Hrúbka pásu cca 2,0 mm Dodávaný rozmer: 1, priemer stromu do 16 cm – výška plast pásu = 25 cm** 2, priemer stromu do 24 cm – výška plast pásu = 25 cm** 3, priemer stromu do 30 cm – výška plast pásu = 25 cm** 4, priemer stromu do 32 cm – výška plast pásu = 25 cm**
RV PROTEC- ochrana kmeňa
RV PROTEC- ochrana kmeňa
RV PROTEC - MECHANICKÁ OCHRANA proti lúpaniu a ohryzu kôry Ochráňte kmene cieľových stromov mechanickou ochranou, páskou RV PROTEC z rastlinných vlákien. Páska je biodegradovateľná. Pás založíte po obvode kmeňa a zaistíte špagátom. Dodávaný rozmer: a, 10 cm x 10 m - b, 15 cm x 10 m - c, 20 cm x 10 m Hmotnosť: 400 g / m2 Dodávaný rozmer: a, 10 cm x 10 m b, 15 cm x 10 m - c, 20 cm x 10 m -
Zraňovač kôry 1
Zraňovač kôry 1
Zraňovanie kôry – je úmyselné mechanické narušovanie povrchu kôry ihličnatých stromov za účelom ochrany živých stromov pred ohryzom a lúpaním zverou, ktoré je najintenzívnejšie práve v nezmiešaných ihličnatých porastoch, v ktorých chýbajú listnaté stromy a kríky. Jednoduchým zraňovačom sa naruší kôra stromu tak, aby bez poškodenia stromu prišlo k povrchovému výronu živice. Vznikne tak hrubý, presmolený povrch kmeňa, ktorý nie je atraktívny pre ohryz a lúpanie zverou. Aby bolo zraňovanie kôry účinné ako opatrenie ochrany lesa, musí sa vykonať včas, t.j. v takom veku porastu, kedy sa stromy začínajú prirodzene čistiť od spodných uschýnajúcich vetví (obvykle vo veku asi 30 rokov).

Pletivá

Lesnícke uzlové pletivo obr. 1
Lesnícke uzlové pletivo obr. 1
Uzlové (lesnícke) pletivo je jedným z najvyhľadávanejších druhov pletív. Jedná sa o drôtený plot, ktorého drôty sú spojené špeciálnym uzlíkovým spojom. Počet drôtov je závislý od výšky pletiva. Jeho neoceniteľnou vlastnosťou je pružnosť, ktorá umožňuje spoľahlivo kopírovať terén. Ohradu z tohto pletiva je možné premiestniť bez následného poškodenia. Bráni preniknutiu zvierat a drobných škodcov na ohradený pozemok. Toto je možné docieliť špeciálnym výpletom, ktorý je v dolnej časti pletiva zhustený. Uzlové pletivo tvoria dva systémy pozinkovaných drôtov: vodorovné, ktoré sú v každom oku krepované, čo zabraňuje posúvaniu uzlov a slúži na vyrovnanie nerovnosti terénu. Okrem toho krepovanie uľahčuje napínanie pletiva. Pletivo je ukončené, okrajovými drôtmi, ktoré slúžia ako drôty napínacie. zvislé, ktoré sú obojstranne zatočené okolo vodorovných drôtov.
Lesnícke uzlové pletivo obr. 2
Lesnícke uzlové pletivo obr. 2
Uzlové (lesnícke) pletivo je jedným z najvyhľadávanejších druhov pletív. Jedná sa o drôtený plot, ktorého drôty sú spojené špeciálnym uzlíkovým spojom. Počet drôtov je závislý od výšky pletiva. Jeho neoceniteľnou vlastnosťou je pružnosť, ktorá umožňuje spoľahlivo kopírovať terén. Ohradu z tohto pletiva je možné premiestniť bez následného poškodenia. Bráni preniknutiu zvierat a drobných škodcov na ohradený pozemok. Toto je možné docieliť špeciálnym výpletom, ktorý je v dolnej časti pletiva zhustený. Uzlové pletivo tvoria dva systémy pozinkovaných drôtov: vodorovné, ktoré sú v každom oku krepované, čo zabraňuje posúvaniu uzlov a slúži na vyrovnanie nerovnosti terénu. Okrem toho krepovanie uľahčuje napínanie pletiva. Pletivo je ukončené, okrajovými drôtmi, ktoré slúžia ako drôty napínacie. zvislé, ktoré sú obojstranne zatočené okolo vodorovných drôtov.
Lesnícke uzlové pletivo obr.3
Lesnícke uzlové pletivo obr.3
Uzlové (lesnícke) pletivo je jedným z najvyhľadávanejších druhov pletív. Jedná sa o drôtený plot, ktorého drôty sú spojené špeciálnym uzlíkovým spojom. Počet drôtov je závislý od výšky pletiva. Jeho neoceniteľnou vlastnosťou je pružnosť, ktorá umožňuje spoľahlivo kopírovať terén. Ohradu z tohto pletiva je možné premiestniť bez následného poškodenia. Bráni preniknutiu zvierat a drobných škodcov na ohradený pozemok. Toto je možné docieliť špeciálnym výpletom, ktorý je v dolnej časti pletiva zhustený. Uzlové pletivo tvoria dva systémy pozinkovaných drôtov: vodorovné, ktoré sú v každom oku krepované, čo zabraňuje posúvaniu uzlov a slúži na vyrovnanie nerovnosti terénu. Okrem toho krepovanie uľahčuje napínanie pletiva. Pletivo je ukončené, okrajovými drôtmi, ktoré slúžia ako drôty napínacie. zvislé, ktoré sú obojstranne zatočené okolo vodorovných drôtov.