Aktuality

Výhodná cena na nákup:

AKCIA  repelent WAM EXTRA:  4,90 €/kg bez DPH (5,88 €/ kg s DPH) +  darček za odobraté množstvo

VÝPREDAJ ODEVOV 

Hygiena lesa: youtu.be/bcvdLYzZbhM

Podkôrny škodcovia: www.los.sk/pdf/podkorny-hmyz_web.pdf

Škodcovia na koreňoch: www.los.sk/pdf/korene_web.pdf

Listožraví škodcovia: www.los.sk/pdf/listozravy-hmyz_web.pdf

Huby a plesne: www.los.sk/pdf/huby_web.pdf

Aplikácia WAM extra: youtu.be/wPGBxNRJxQ8

 

 

Vitajte na našej stránke

LESNÝ HOSPODÁR

Činnosť lesného hospodára

KALENDÁR OCHRANY LESA
KALENDÁR OCHRANY LESA
Odborné informácie z knihy Kalendár ochrany lesa sme použili pri zhrnutí najdôležitejších činností lesného hospodára v jednotlivých mesiacoch uvedených v ďalších foto pozíciách.
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci JANUÁR 1/2
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci JANUÁR 1/2
1, Lesný hospodár spracuje informácie o výskyte škodlivých činiteľov za uplynulý rok, aby ich v nasledujúcom mesiaci mohol predložiť Lesníckej ochranárskej službe (tlačivo L 116). 2, Lesný hospodár spracuje projekty ochrany sadbového materiálu v lesných škôlkach. Zabezpečí potrebné množstvo a štruktúru prípravkov na ochranu lesa. Kontroluje uloženie chemikálií v chemickom sklade, robí opatrenia proti ich premrznutiu. Kontroluje ich záručnú dobu a kontroluje ich najneskorší termín použitia. 3, Lesný hospodár dopĺňa chýbajúce alebo amortizované OOPP, školí pracovníkov v technologických postupoch a predpisoch BOZP. 4, Lesný hospodár venuje pozornosť ihličnatým porastom, vyhľadáva a asanuje stromy napadnuté podkôrnym hmyzom. Asanáciu stromov treba vykonať priamo pri pni a to odkôrnením chrobačiara (ručne !) a spálením jeho kôry. Odkôrňujte do plachty a obsah spáľte. Odkôrňovanie pri pni minimalizuje riziko rozptýlenia hmyzu do porastu. Alternatívou je poťažbové zbytky zoštiepkovať a štiepku rozmiestniť po ploche porastu ( www.lesnatechnika.sk (štiepkovač pre hygienu lesa)). Vyťahovanie neodkôrnených(!) chrobačiarov z porastu a približovanie neodkôrnených(!) výrezov na odvozné miesto výrazne zvyšuje riziko vytvárania nových ohnísk škodcu v dôsledku jeho rozptylu. Chemická asanácia sa nedoporučuje(!). V nižších polohách vhodným druhom insekticídu ošetrujte ihličnaté drevo, ktoré ostalo na skládkach v lese a hrozí jeho napadnutie drevokazom čiarkovaným Xyloterus lineatus OI.. Doporučujeme drevo v lese neponechávať a odviezť ho z lesa na centrálny sklad. 5, Lesný hospodár kompletizuje a opravuje feromónové lapače na lykožrútov. Organizuje nákup chýbajúcich lapačov a potrebného množstva feromónových odparníkov (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) podľa druhu škodcov. 6, Lesný hospodár zabezpečuje kontrolu a opravu aplikačnej techniky na postrek insekticídov a zabezpečuje potrebný sortiment a množstvo insekticídov pre chemickú asanáciu. 7, Lesný hospodár v dubinách vyhľadáva a odstraňuje aktívnych chrobačiarov podkôrnika dubového Scolytus intricatus Ratz. z porastov (spálenie konárov a korún, odvoz kmeňov z lesa). Ich vyhľadávanie uľahčuje vtáctvo (najmä ďatle) tým, že napadnuté jedince vyznačia otvormi na kôre, resp. oďobaním kôry pri vyhľadávaní hmyzu. Spaľuje sa haluzina ponechaná v predchádzajúcom vegetačnom období na svetlých, teplejších miestach ako lapáky. Alternatívou je haluzinu zoštiepkovať a štiepku rozmiestniť po ploche porastu ( www.lesnatechnika.sk (štiepkovač pre hygienu lesa)). O postupe pálenia haluziny vedie lesný hospodár evidenciu, ako o klasických lapákoch.
Činnosť lesného hospodára v mesiaci JANUÁR 2/2
Činnosť lesného hospodára v mesiaci JANUÁR 2/2
8, Lesný hospodár vykonáva kontrolu početnosti defoliátorov. V tomto období možno dokončovať kontrolu početnosti mníšky veľkohlavej Lymantria dispar L. Na zistenie početnosti mníšky veľkohlavej sa využíva „Turčekova metóda“. Informácie o aktuálnom stave populačnej hustoty v hlavných gradačných centrách je možné získať na pracovisku LOS. 9, Lesný hospodár v dubových porastoch poškodených komplexom obaľavačov odoberá vzorníkové vetvy z najviac napadnutých porastov. Na nich sa stanovuje populačná hustota obaľovačov. Na miestach zvýšeného výskytu obaľovača mládnikového Rhyaciona buoliana D. et . S. možno v borovicových mladinách vykonávať kontrolu početnosti zimujúcich húseníc. Koniec januára je ideálnym obdobím pre odber vzorníkových vetiev na kontrolu početnosti zimujúcej populácie rúrkovčeka smrekovcového Coleophora laricella Hub. . 10, Lesný hospodár spracúva poškodené stromy s viditeľnými príznakmi napadnutia parazitickými a drevokaznými hubami. Pozornosť venuje aj asanácii zvyškov po ťažbe napadnutých hubovými patogénmi. Alternatívou asanácie je haluzinu zoštiepkovať a štiepku rozmiestniť po ploche porastu ( www.lesnatechnika.sk (štiepkovač pre hygienu lesa)). 11, Lesný hospodár zabezpečuje prezimovanie semenných zdrojov. Kontroluje (!!!) uskladnené semená jedle a listnáčov. V prípade napadnutia semien plesňami, aplikujte fungicídy (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) formou suchého morenia. Výskyt plesní indikuje nevhodné podmienky skladovania a semeno treba premiestniť do suchšieho prostredia. Dôležitá je ochrana pred hlodavcami. Okamžite po zistení prvého poškodenia je nutné nasadiť rodenticídy (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Nasadenie rodenticídov opakujte! 12, Semená väčšiny dlhodobo skladovateľných ihličnatých drevín (smrek, smrekovec, borovica) je najvhodnejšie do obdobia výsevu uložiť v dobre uzavretých obaloch (plechovky, pevné PVC vrecká a pod.) do chladničky. Udrží sa tak ich klíčivosť a nie sú vystavené nebezpečenstvu poškodenia biotickými škodcami.

Odborná literatúra

Kniha: Biotickí škodcovia lesov Slovenska, Cena: 15,- EUR s DPH
Kniha: Biotickí škodcovia lesov Slovenska, Cena: 15,- EUR s DPH
Kniha: Kalendár ochrany lesa, Cena: 15,- EUR s DPH
Kniha: Kalendár ochrany lesa, Cena: 15,- EUR s DPH
Kniha: Lesy mesta Banská Bystrica, Cena: 25,- Eur s DPH
Kniha: Lesy mesta Banská Bystrica, Cena: 25,- Eur s DPH
Zaujíma Vás história lesov mesta Banská Bystrica? Táto kniha je určená práve pre Vás.

Záberové reťaze pre technické vozidlá Pick up

zb Brenta obr.1
zb Brenta obr.1
Prosím, zadajte rozmer a výrobcu vašej pneumatiky a my vám vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku na reťaze (cena = 1pár) na vami požadovaný typ pneumatiky.
zb Brenta obr.2
zb Brenta obr.2
Prosím, zadajte rozmer a výrobcu vašej pneumatiky a my vám vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku na reťaze (cena = 1pár) na vami požadovaný typ pneumatiky.
zb Austro Super obr.1
zb Austro Super obr.1
Prosím, zadajte rozmer a výrobcu vašej pneumatiky a my vám vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku na reťaze (cena = 1pár) na vami požadovaný typ pneumatiky.

Korona vírus dezinfekcia

DEZINFEKT dezinfekčný prípravok
DEZINFEKT dezinfekčný prípravok
DEZINFEKT univerzálny liehový dezinfekčný prípravok Účinná látka: etanol Zloženie: etanol, arómy Registračné číslo biocídneho výrobku: bio/854/D/20/CCHLP Spektrum účinnosti: baktericídny, virucídny, mykobaktericídny, fungicídny Použitie: Na dezinfekciu plôch, predmetov a rúk. Určený len na vonkajšie použitie. Prípravok používať neriedený. Neriedený prípravok naneste na povrchy a nechajte voľne uschnúť. Prípravok aplikujte prostredníctvom mechanických ručných rozprašovačov alebo nanesením na handričku. Prípravok môžete používať na rôzne druhy umývateľných povrchov – PVC, laminát, oceľ, keramika, mramor, leštený kameň. Nie je vhodný na povrchy citlivé na alkohol, predovšetkým lakované alebo naolejované drevo, lepené povrchy, povrchy so špeciálnymi nátermi. U citlivých materiálov urobte najprv skúšku nanesením prípravku na málo viditeľnej časti a pozorujte účinok 10 min. Dlhodobé a opakované používanie tohto prípravku môže tiež spôsobiť zmenu farby, stvrdnutie a popraskanie gumy a určitých plastov. Dezinfekcia rúk: prípravok naneste do suchej dlane v množstve dostatočnom na pokrytie rúk, minimálne 3 ml, dôkladne rozotrite. Ruky udržiavajte vlhké vtieraním po celý expozičný čas 30 sekúnd, ruky neoplachujte, neutierajte, nechajte voľne vyschnúť. Nepoužívať na sliznice, do otvorených rán, ani do očí ani v ich blízkosti. Cena bez DPH / 03 LT: 12,85 EUR (15,42 EUR s DPH) → 1 LT = 5,14 eur s DPH Cena bez DPH / 05 LT: 19,56 EUR (23,48 EUR s DPH) → 1 LT = 4,70 eur s DPH Cena bez DPH / 10 LT: 37,03 EUR (44,43 EUR s DPH) → 1 LT = 4,44 eur s DPH Cena je stanovená sklad Zvolen
Ochranné rúško tvarované obr.1  Cena: 9,50 EUR s DPH
Ochranné rúško tvarované obr.1 Cena: 9,50 EUR s DPH
Ponúkame Vám tvárové rúška. Ručne vyrábané dizajnové ochranné rúško zo 100 % bavlny . Opakovateľne použiteľné - odporúčame v práčke, na 40°C a následne prežehliť. Univerzálna veľkosť. Zapínanie – elastická šnúrka. Podporujeme naše, slovenské krajčírky. Vyrobené na Slovensku.
Ochranné rúško tvarované obr.2  Cena: 9,50 EUR s DPH
Ochranné rúško tvarované obr.2 Cena: 9,50 EUR s DPH
Ponúkame Vám tvárové rúška. Ručne vyrábané dizajnové ochranné rúško zo 100 % bavlny . Opakovateľne použiteľné - odporúčame v práčke, na 40°C a následne prežehliť. Univerzálna veľkosť. Zapínanie – elastická šnúrka. Podporujeme naše, slovenské krajčírky. Vyrobené na Slovensku.