LESNÝ HOSPODÁR

Činnosť lesného hospodára

KALENDÁR OCHRANY LESA
KALENDÁR OCHRANY LESA
Odborné informácie z knihy Kalendár ochrany lesa sme použili pri zhrnutí najdôležitejších činností lesného hospodára v jednotlivých mesiacoch uvedených v ďalších foto pozíciách.
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci JANUÁR 1/2
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci JANUÁR 1/2
1, Lesný hospodár spracuje informácie o výskyte škodlivých činiteľov za uplynulý rok, aby ich v nasledujúcom mesiaci mohol predložiť Lesníckej ochranárskej službe (tlačivo L 116). 2, Lesný hospodár spracuje projekty ochrany sadbového materiálu v lesných škôlkach. Zabezpečí potrebné množstvo a štruktúru prípravkov na ochranu lesa. Kontroluje uloženie chemikálií v chemickom sklade, robí opatrenia proti ich premrznutiu. Kontroluje ich záručnú dobu a kontroluje ich najneskorší termín použitia. 3, Lesný hospodár dopĺňa chýbajúce alebo amortizované OOPP, školí pracovníkov v technologických postupoch a predpisoch BOZP. 4, Lesný hospodár venuje pozornosť ihličnatým porastom, vyhľadáva a asanuje stromy napadnuté podkôrnym hmyzom. Asanáciu stromov treba vykonať priamo pri pni a to odkôrnením chrobačiara (ručne !) a spálením jeho kôry. Odkôrňujte do plachty a obsah spáľte. Odkôrňovanie pri pni minimalizuje riziko rozptýlenia hmyzu do porastu. Alternatívou je poťažbové zbytky zoštiepkovať a štiepku rozmiestniť po ploche porastu ( www.lesnatechnika.sk (štiepkovač pre hygienu lesa)). Vyťahovanie neodkôrnených(!) chrobačiarov z porastu a približovanie neodkôrnených(!) výrezov na odvozné miesto výrazne zvyšuje riziko vytvárania nových ohnísk škodcu v dôsledku jeho rozptylu. Chemická asanácia sa nedoporučuje(!). V nižších polohách vhodným druhom insekticídu ošetrujte ihličnaté drevo, ktoré ostalo na skládkach v lese a hrozí jeho napadnutie drevokazom čiarkovaným Xyloterus lineatus OI.. Doporučujeme drevo v lese neponechávať a odviezť ho z lesa na centrálny sklad. 5, Lesný hospodár kompletizuje a opravuje feromónové lapače na lykožrútov. Organizuje nákup chýbajúcich lapačov a potrebného množstva feromónových odparníkov (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) podľa druhu škodcov. 6, Lesný hospodár zabezpečuje kontrolu a opravu aplikačnej techniky na postrek insekticídov a zabezpečuje potrebný sortiment a množstvo insekticídov pre chemickú asanáciu. 7, Lesný hospodár v dubinách vyhľadáva a odstraňuje aktívnych chrobačiarov podkôrnika dubového Scolytus intricatus Ratz. z porastov (spálenie konárov a korún, odvoz kmeňov z lesa). Ich vyhľadávanie uľahčuje vtáctvo (najmä ďatle) tým, že napadnuté jedince vyznačia otvormi na kôre, resp. oďobaním kôry pri vyhľadávaní hmyzu. Spaľuje sa haluzina ponechaná v predchádzajúcom vegetačnom období na svetlých, teplejších miestach ako lapáky. Alternatívou je haluzinu zoštiepkovať a štiepku rozmiestniť po ploche porastu ( www.lesnatechnika.sk (štiepkovač pre hygienu lesa)). O postupe pálenia haluziny vedie lesný hospodár evidenciu, ako o klasických lapákoch.
Činnosť lesného hospodára v mesiaci JANUÁR 2/2
Činnosť lesného hospodára v mesiaci JANUÁR 2/2
8, Lesný hospodár vykonáva kontrolu početnosti defoliátorov. V tomto období možno dokončovať kontrolu početnosti mníšky veľkohlavej Lymantria dispar L. Na zistenie početnosti mníšky veľkohlavej sa využíva „Turčekova metóda“. Informácie o aktuálnom stave populačnej hustoty v hlavných gradačných centrách je možné získať na pracovisku LOS. 9, Lesný hospodár v dubových porastoch poškodených komplexom obaľavačov odoberá vzorníkové vetvy z najviac napadnutých porastov. Na nich sa stanovuje populačná hustota obaľovačov. Na miestach zvýšeného výskytu obaľovača mládnikového Rhyaciona buoliana D. et . S. možno v borovicových mladinách vykonávať kontrolu početnosti zimujúcich húseníc. Koniec januára je ideálnym obdobím pre odber vzorníkových vetiev na kontrolu početnosti zimujúcej populácie rúrkovčeka smrekovcového Coleophora laricella Hub. . 10, Lesný hospodár spracúva poškodené stromy s viditeľnými príznakmi napadnutia parazitickými a drevokaznými hubami. Pozornosť venuje aj asanácii zvyškov po ťažbe napadnutých hubovými patogénmi. Alternatívou asanácie je haluzinu zoštiepkovať a štiepku rozmiestniť po ploche porastu ( www.lesnatechnika.sk (štiepkovač pre hygienu lesa)). 11, Lesný hospodár zabezpečuje prezimovanie semenných zdrojov. Kontroluje (!!!) uskladnené semená jedle a listnáčov. V prípade napadnutia semien plesňami, aplikujte fungicídy (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) formou suchého morenia. Výskyt plesní indikuje nevhodné podmienky skladovania a semeno treba premiestniť do suchšieho prostredia. Dôležitá je ochrana pred hlodavcami. Okamžite po zistení prvého poškodenia je nutné nasadiť rodenticídy (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Nasadenie rodenticídov opakujte! 12, Semená väčšiny dlhodobo skladovateľných ihličnatých drevín (smrek, smrekovec, borovica) je najvhodnejšie do obdobia výsevu uložiť v dobre uzavretých obaloch (plechovky, pevné PVC vrecká a pod.) do chladničky. Udrží sa tak ich klíčivosť a nie sú vystavené nebezpečenstvu poškodenia biotickými škodcami.

Dobrá rada - ODPORÚČAME

To najlepšie pre lesnú sadenicu
To najlepšie pre lesnú sadenicu
Pri výsadbe lesných sadeníc odporúčame nasledovný postup: Do 10 l vody zamiešajte 100 g AGRISORB (koreňový hydrogél, ktorý chráni korene lesnej sadenice pred zaschnutím) spolu s 5 g GREEN DOCTOR (biofungicíd pre vylepšenie pôdy - stimuluje rast rastliny indukciou zvýšenej produkcie fytohormónu kyseliny Indolyloctovej)_Do takto pripravenej emulzie namočte pred výsadbou koreň sadenice_ Pri výsadbe vložte do pôdy ku koreňovému systému H2O tabletu.

Odborná literatúra

Kniha: Biotickí škodcovia lesov Slovenska, Cena: 15,- EUR s DPH
Kniha: Biotickí škodcovia lesov Slovenska, Cena: 15,- EUR s DPH
Kniha: Kalendár ochrany lesa, Cena: 15,- EUR s DPH
Kniha: Kalendár ochrany lesa, Cena: 15,- EUR s DPH
Kniha: Lesy mesta Banská Bystrica, Cena: 25,- Eur s DPH
Kniha: Lesy mesta Banská Bystrica, Cena: 25,- Eur s DPH
Zaujíma Vás história lesov mesta Banská Bystrica? Táto kniha je určená práve pre Vás.

Záhrada a voľný čas

DENDROSAN - Stromový balzam
DENDROSAN - Stromový balzam
Univerzálny stromový balzam určený na ošetrovanie poranení lesných, okrasných a ovocných stromov a kríkov po reze, prerezávke a inom poranení. Cena 150 g vedierko: 3,17 EUR + DPH (3,80 EUR s DPH)
DENDROSAN - Štepársky vosk
DENDROSAN - Štepársky vosk
Špeciálny štepársky vosk na vrúbľovanie a očkovanie stromov a kríkov.
Bofix
Bofix
BOFIX Trápi Vás burina? Na trávnatých plochách, futbalových ihriskách ? BOFIX JE selektívny, systémovo pôsobiaci listový herbicíd na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v trávach na semeno, v novozaložených a starších okrasných trávnikoch a trávnatých športoviskách a ihriskách. Účinná látka: clopyralid, fluroxypyr, MCPA Pôsobenie prípravku: Prípravok Bofix je postrekový herbicíd vo forme mikronizovaného suspenzne emulzného koncentrátu na hubenie odolných dvojklíčnolistových burín v okrasných trávnikoch. Bofix preniká do burín cez listy a účinné látky sú rýchlo translokované. Účinok prípravku na buriny sa prejaví už za niekoľko hodín. Dávka na 1 ha 4 l – 6 l Návod na použitie: Prípravok sa používa k ošetrovaniu novozaložených a starších okrasných trávnikov, trávnatých športovísk a ihrísk. Citlivé buriny ničí spoľahlivo vo fáze 2-4 listov. Pri ničení pupenca roľného sú dosahované najlepšie výsledky pri aplikácii herbicídu Bofix v období kvitnutia pupenca, kedy transpiračný tok smeruje do koreňa buriny. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Spektrum účinnosti Citlivé buriny: sedmokráska obyčajná, púpava lekárska, skorocel kopijovitý, lipkavec obyčajný, chryzantemovka slatinová, podbeľ liečivý, pichliač roľný, rumanček pravý, parumanček nevoňavý, rumany, rebríček obyčajný, stavikrv vtáči, horčiak obyčajný, pohánkovec ovíjavý, horčiak stavolistý, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, pŕhľava malá, hluchávka purpurová, púpenec roľný, horčica roľná, nezábudka roľná, durman obyčajný, konopnica napuchnutá, povoja plotná, palina obyčajná, ostružina, štiavce, mlieče, starček obyčajný, mrlík biely,nevädza poľná, turanec kanadský,mrkva obyčajná,burinne dateloviny, pakost lučny, iskerník plazivý, praslička roľná. Stredne citlivé buriny: veronika, zádušník brečtanovitý, lulok čierny.

Záberové reťaze pre technické vozidlá Pick up

zb Brenta obr.1
zb Brenta obr.1
Prosím, zadajte rozmer a výrobcu vašej pneumatiky a my vám vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku na reťaze (cena = 1pár) na vami požadovaný typ pneumatiky.
zb Brenta obr.2
zb Brenta obr.2
Prosím, zadajte rozmer a výrobcu vašej pneumatiky a my vám vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku na reťaze (cena = 1pár) na vami požadovaný typ pneumatiky.
zb Austro Super obr.1
zb Austro Super obr.1
Prosím, zadajte rozmer a výrobcu vašej pneumatiky a my vám vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku na reťaze (cena = 1pár) na vami požadovaný typ pneumatiky.

Tabule zákazové

Pozor !!! Nad cestou sa pracuje
Pozor !!! Nad cestou sa pracuje
Materiál: PP/AL --- Rozmer tabule 500x600 mm
Zákaz vstupu práca v lese
Zákaz vstupu práca v lese
Materiál: PP/AL --- Rozmer tabule 300x500 alebo 400x500 mm
Zákaz sypania smetí
Zákaz sypania smetí
Materiál: PP/AL --- Rozmer tabule 300x500 alebo 400x500 mm