FIGARO 360, Cena / obchod bal 20l s DPH: 274,80 €
FIGARO 360, Cena / obchod bal 20l s DPH: 274,80 €
Je neselektívny totálny listový herbicíd so systémovým účinkom. Precízna regulácia jednoročných aj trvácich burín. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami, listami. Predpokladom ničenia trvácich, hlboko koreniacich burín je dostatočná listová plocha v čase aplikácie. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie , hnednutie až zoschýnanie rastlín v priebehu 10 až 14 dní. Účinok sa zvyšuje pri vlhkom počasí a intenzívnom slnečnom svite. Dážď 6 hodín po aplikácií už neovplyvní účinok . Všetky kultivačné práce je možné vykonávať až keď sa naplno prejavili príznaky účinku. Široký rozsah registrácie na poľné plodiny, vinice, lesné hospodárstvo, brehové porasty, nepoľnohospodársku pôdu a železnice. Ekonomicky výhodná aplikácia. Účinná látka: 360 g.l-1; 41,5 % w/w t.j. glyphosate - IPA, 480 g.l-1glyphosate, NÁVOD NA POUŽITIE: zavlažovacie a odvodňovacie kanále, nežiadúce dreviny, pobrežné buriny_ dávka 5 l/ha_ nepoľnohospodárska pôda, nežiaduca vegetácia, boľševník krídlatka_ dávka 3-5 l/ha 5-9 l/ha_ lesné hospodárstvo - príprava plôch pred výsevom a výsadbou, lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny celoplošné ošetrenie smreka, borovice a jedle, nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny _ dávka 3-5 l/ha __ NIE SOM „BARBIER“ ZO SEVILLY. SOM „BARBIER“ NA BURINY.

Mám záujem

verify

* Tento údaj je povinný