CLINIC UP, Cena / obchod bal 20l s DPH: 285,12 €
CLINIC UP, Cena / obchod bal 20l s DPH: 285,12 €
Účinná látka: 360 g.l-1; 41,5 % w/w t.j. glyphosate - IPA, 480 g.l-1glyphosate ___ Číslo autorizácie ÚKSÚP: 14-11-1450 ___ PÔSOBENIE PRÍPRAVKU Clinic® je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvedený do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky buriny vzídené zo semien. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, vysychanie a zhnednutie zasiahnutých rastlín. Predpokladom úspešného ničenia trvácich, hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najvyšší príjem účinnej látky rastlinami. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď rastliny sú v plnom raste. Účinok sa prejaví počas 10-14 dní. Za chladu a sucha sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zväčšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po aplikácii znižuje účinok ___ Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby ___ NÁVOD NA POUŽITIE ___ Plodina: zavlažovacie a odvodňovacie kanále___ účel použitia: nežiaduce dreviny, pobrežné buriny___ dávka: 5l ___ AT ___ Pokyny pre aplikáciu: maximálne v 200-300 l vody ___ Plodina: nepoľnohospodárska pôda ___ účel použitia: nežiaduca vegetácia, boľševník krídlatka ___ Dávka: 3-5l ___ Použitie: ihriská, chodníky, parkoviská, cintoríny ___ Dávka: 5-9 l ___ AT ___ Použitie: skladovacie plochy, v areáloch podnikov a ostatných plochách ___ Plodina: lesné hospodárstvo ___ účel použitia: príprava plôch pred výsevom a výsadbou, lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny celoplošné ošetrenie smreka, borovice a jedle nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny ___ Dávka:3-5 l ___ AT ___ Použitie: predsejbovú a predvýsadbovú aplikáciu robte podľa skladby burín celoplošne 14 dní pred výsadbou za plného rastu burín, pre zalesnenie v budúcom roku ošetrujte celoplošne od júla do septembra zaškôlkované sadenice ihličnanov na záhonoch ošetrujte proti burinám koncom augusta alebo začiatkom septembra po vyzretí letorastov ošetrenie cez vrcholy, vyzretie skontrolujte prípravkom Ekotest. V prípade nutného ošetrenia pred vyzretím letorastov musia byť sadenice chránené ochranným krytom , kultúry ihličnanov - podľa intenzity a veľkosti burín použite nižšiu alebo vyššiu dávku prípravku. V prípade výskytu odolnej nežiaducej vegetácie použite vyššiu dávku. Ihličnaté kultúry ošetrujte až po vyzretí letorastov ___ Obchodné balenie: 20l

Mám záujem

verify

* Tento údaj je povinný