Insekticídy

Karate Zeon
Karate Zeon
Prípravok Karate Zeon na báze účinnej látky lambda-cyhalothrin, patrí do skupiny syntetických svetlostabilných pyrethroidov. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Pôsobí predovšetkým proti žravým škodcom (Lepidoptera, Coleoptera) ako kontaktný jed. Ďalej má veľmi dobrý účinok na cicavý hmyz (Homoptera). Je svetlostabilný, čo umožňuje jeho použitie aj proti postupne nastupujúcim škodcom. Dráždivé účinky vyvolávajú nekľud u hmyzu a nútia aj skryte žijúce druhy ku kontaktu s účinnou látkou. Balenie: 5 l
Vaztac Pro
Vaztac Pro
Postrekový, svetlostabilný, syntetický, pyrethroidný insekticídny prípravok vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou (CS), určený na ochranu poľnohospodárskych plodín a lesných porastov proti cicavým a žravým škodcom. Balenie: 5 l
Force 1,5 G
Force 1,5 G
Je granulovaný insekticídny prípravok(GR) pre pôdnu aplikáciu, určený na ochranu kukurice a kukurice cukrovej proti kukuričiarovi koreňovému a larvám kováčikov t.j. drôtovcom.
MOSPILAN 20 SP
MOSPILAN 20 SP
Insekticídny prípravok vo forme vodorozpustného prášku (SP) určený na ochranu zemiakov, repky, jabloní, rajčiakov, papriky, sliviek, čerešní proti škodcom.
VERTIMEC 018 EC
VERTIMEC 018 EC
Postrekový insekticídny a akaricídny prípravok vo forme emulznéhokoncentrátu (EC) určený na ochranu uhoriek, papriky, jadrovín a okrasných rastlín proti roztočcom a strapkám, vrátane strapky západnej.
NISSORUN 10WP
NISSORUN 10WP
Postrekový kontaktný selektívny akaricíd vo forme dispergovateľného prášku, určený na reguláciu výskytu roztočcov v jabloniach, hruškách, viniči, chmeli, okrasných rastlinách, jahodách, plodovej zelenine (rajčiak, baklažán, paprika, melón, vodný melón, tekvica, uhorka a cuketa), bobuľovom a drobnom ovocí.