Feromónové odparníky

IT ECOLURE KLASIK, Cena/ks: 6,49 EUR s DPH (5,41 EUR bez DPH)
IT ECOLURE KLASIK, Cena/ks: 6,49 EUR s DPH (5,41 EUR bez DPH)
Feromónový odparník používaný na monitorovanie výskytu a na priamu ochranu porastov proti lykožrútovi smrekovému (Ips typographus) metódou hromadného odchytu. Zhotovený je z viacvrstvovej alufanovej fólie. Dostatočne chráni feromónovú zmes proti nekontrolovanému úniku a vďaka reflexnému povrchu aj proti prehrievaniu a fotochemickým zmenám. Na rozdiel od iných typov odparníkov nevyžaduje špeciálny obal a možno s ním voľne manipulovať až do aplikácie. Feromón sa uvoľňuje z buničinového nosiča cez knôt až po nastrihnutí odparníka na vyznačenom mieste. Vábivý účinok trvá min. 8 týždňov aj v podmienkach extrémnych teplôt vegetačnej sezóny. Ak to okolnosti vyžadujú môže sa uvoľňovanie feromónu zvýšiť (spravidla po 5 – 6 týždňoch od aplikácie) ďalším jednoduchým nastrihnutím na vyznačenom mieste v čase, keď účinok iných prípravkov už zaniká. Aplikovať ich možno na všetky druhy lapačov ako aj na zvýšenie atraktivity na lapáky. Uskladnený za odporučených podmienok má min. dvojročnú životnosť. **Formulácia: ALUFAN **Škodca: Lykožrút smrekový Ips typographus **Hostiteľ: Ihličnaté dreviny Picea spp. **Účinok: 8 – 10 týždňov **Použitie: Monitorovanie a hromadný odchyt **Lapač: ECOTRAP, FYTOTRAP, MULTIWIT BK
IT ECOLURE MEGA, Cena/ks: 11,63 EUR s DPH (9,69 EUR bez DPH)
IT ECOLURE MEGA, Cena/ks: 11,63 EUR s DPH (9,69 EUR bez DPH)
Feromónový odparník najnovšej generácie na monitorovanie hromadný odchyt lykožrúta smrekového (Ips typographus). Osobitný systém odparovania účinných látok združuje účinky feromónov a primárnych atraktantov. Konečná atraktívna zmes účinných látok sa vytvára bezprostredne po ich uvoľní z odparníka. V účinnosti prekonáva bežne dostupné prípravky. Je vhodný pre bežné použitie, ale zvlášť do združenej zostavy tzv. ECOTRAP TRIO. Tento druh použitia môže dosahovať doteraz najvyššie známe odchyty lykožrúta smrekového pri relatívne nízkych materiálových nákladoch na odchyt 1 000 ks imág. **Formulácia: ALUFAN **Škodca: Lykožrút smrekový Ips typographus **Hostiteľ: Ihličnaté dreviny Picea spp. **Účinok: 6 – 8 týždňov **Použitie: Monitorovanie a hromadný odchyt **Lapač: ECOTRAP, FYTOTRAP, MULTIWIT BK
IT ECOLURE TUBUS, Cena/ks: 9,23 EUR s DPH (7,69 EUR bez DPH)
IT ECOLURE TUBUS, Cena/ks: 9,23 EUR s DPH (7,69 EUR bez DPH)
Feromónový odparník na monitorovanie výskytu a na priamu ochranu porastov proti lykožrútovi smrekovému (Ips typographus) metódou hromadného odchytu. Feromónová zmes, ktorá je umiestnená v priehľadnej plastovej hrubostennej tubusovej nádobke – ampulke, sa uvoľňuje do prostredia priamo cez stenu po vybalení zo vzduchotesného obalu. Ubúdanie objemu zmesi po aplikácii odparníka sa dá pozorovať vizuálne. Účinok trvá min. 18 týždňov, preto tu nehrozí riziko z rýchleho ubúdania účinnosti a je tak väčší časový interval pre výmenu odparníka pre letné rojenie ako u iných analogických odparníkov. Na požiadanie dodávame aj variant s celosezónnym až 170-dňovým účinkom. **Formulácia: TUBUS **Škodca: Lykožrút smrekový Ips typographus **Hostiteľ: Ihličnaté dreviny Picea spp. **Účinok: 18 týždňov **Použitie: Monitorovanie a hromadný odchyt **Lapač: ECOTRAP, FYTOTRAP, MULTIWIT BK
IT ECOLURE EXTRA, Cena/ks: 14,38 EUR s DPH (11,98 EUR bez DPH)
IT ECOLURE EXTRA, Cena/ks: 14,38 EUR s DPH (11,98 EUR bez DPH)
Feromónový odparník najnovšej generácie na monitorovanie hromadný odchyt lykožrúta smrekového (Ips typographus). Osobitný systém odparovania účinných látok združuje účinky feromónov a primárnych atraktantov. Konečná atraktívna zmes účinných látok sa vytvára bezprostredne po ich uvoľní z odparníka. V účinnosti prekonáva bežne dostupné prípravky. Je vhodný pre bežné použitie, ale zvlášť do združenej zostavy tzv. ECOTRAP TRIO. Tento druh použitia môže dosahovať doteraz najvyššie známe odchyty lykožrúta smrekového pri relatívne nízkych materiálových nákladoch na odchyt 1 000 ks imág. **Formulácia: ALUFAN **Škodca: Lykožrút smrekový Ips typographus **Hostiteľ: Ihličnaté dreviny Picea spp. **Účinok: 6 – 8 týždňov **Použitie: Monitorovanie a hromadný odchyt **Lapač: ECOTRAP, FYTOTRAP, MULTIWIT BK
PC ECOLURE KLASIK, Cena/ks: 9,77 EUR s DPH (8,14 EUR bez DPH)
PC ECOLURE KLASIK, Cena/ks: 9,77 EUR s DPH (8,14 EUR bez DPH)
Feromónový odparník používaný na monitorovanie výskytu a na priamu ochranu porastov proti lykožrútovi lesklému (Pityogenes chalcographus) metódou hromadného odchytu. Zhotovený je z viacvrstvovej alufanovej fólie. Dostatočne chráni feromónovú zmes proti nekontrolovanému úniku a vďaka reflexnému povrchu aj proti prehrievaniu a fotochemickým zmenám. Na rozdiel od iných typov odparníkov nevyžaduje špeciálny obal a možno s ním voľne manipulovať až do aplikácie. Feromón sa uvoľňuje z buničinového nosiča cez knôt až po nastrihnutí odparníka na vyznačenom mieste. Vábivý účinok trvá min. 8 týždňov aj v podmienkach extrémnych teplôt vegetačnej sezóny. Ak to okolnosti vyžadujú môže sa uvoľňovanie feromónu zvýšiť (spravidla po 5 – 6 týždňoch od aplikácie) ďalším jednoduchým nastrihnutím na vyznačenom mieste v čase, keď účinok iných prípravkov už zaniká. Aplikovať ich možno na všetky druhy lapačov ako aj na zvýšenie atraktivity na lapáky. Uskladnený za odporučených podmienok má min. dvojročnú životnosť. **Formulácia: ALUFAN **Škodca: Lykožrút lesklý Pityogenes chalcographus **Hostiteľ: Ihličnaté dreviny Picea spp. **Účinok: 8 – 10 týždňov **Použitie: Monitorovanie a hromadný odchyt **Lapač: ECOTRAP, FYTOTRAP, MULTIWIT BK
PCIT ECOLURE KLASIK, Cena/ks: 10,96 EUR s DPH (9,13 EUR bez DPH)
PCIT ECOLURE KLASIK, Cena/ks: 10,96 EUR s DPH (9,13 EUR bez DPH)
Feromónový prípravok so združeným účinkom na lykožrúta lesklého (P. chalcographus) a lykožrúta smrekového (I. typographus). Jeho aplikáciou do lapačov sa chráni porast súčasne proti obom druhom škodcov spravidla za podmienok, kde prevláda výskyt lykožrúta lesklého. Súčasný výskyt oboch druhov je v ostatnom čase takmer zákonitý. Dá sa do značnej miery riešiť týmto prípravkom. Dispenzor má rovnakú konštrukciu ako IT-ECOLURE. Účinok trvá 10 – 12 týždňov. **Formulácia: ALUFAN **Škodca: Lykožrút smrekový Ips typographus Lykožrút lesklý Pityogenes chalcographus **Hostiteľ: Ihličnaté dreviny Picea spp. **Účinok: 10 – 12 týždňov **Použitie: Monitorovanie a hromadný odchyt **Lapač: ECOTRAP, FYTOTRAP, MULTIWIT BK
PCIT ECOLURE TUBUS MEGA, Cena/ks: 11,50 EUR s DPH (9,58 EUR bez DPH)
PCIT ECOLURE TUBUS MEGA, Cena/ks: 11,50 EUR s DPH (9,58 EUR bez DPH)
**Feromónový prípravok so združeným účinkom na lykožrúta lesklého (P. chalcographus) a lykožrúta smrekového (I. typographus).**Feromónová zmes, ktorá je umiestnená v priehľadnej plastovej hrubostennej tubusovej nádobke – ampulke, sa uvoľňuje do prostredia priamo cez stenu po vybalení zo vzduchotesného obalu. Ubúdanie objemu zmesi po aplikácii odparníka sa dá pozorovať vizuálne. Účinok trvá min. 18 týždňov, preto tu nehrozí riziko z rýchleho ubúdania účinnosti a je tak väčší časový interval pre výmenu odparníka pre letné rojenie ako u iných analogických odparníkov. **Formulácia:Tubus mega, **Škodca:Lykožrút smrekový Ips typographus Lykožrút lesklý Pityogenes chalcographus **Hostiteľ:Ihličnaté drevinyPicea spp. **Účinok:18 – 22 týždňov **Použitie:Monitorovanie a hromadný odchyt **Lapač:ECOTRAP,FYTOTRAP,MULTIWIT BK
ID ECOLURE, Cena/ks: 11,09 EUR s DPH (9,24 EUR bez DPH)
ID ECOLURE, Cena/ks: 11,09 EUR s DPH (9,24 EUR bez DPH)
Feromónový prípravok na monitorovanie výskytu a na priamu ochranu proti lykožrútovi severskému (Ips duplicatus). Účinok trvá 8 – 12 týždňov. Ekonomický význam škodcu narastá v ostatných rokoch najmä v severnejších oblastiach. **Formulácia: ALUFAN **Škodca: Lykožrút severský Ips duplicatus **Hostiteľ: Ihličnaté dreviny Picea spp. **Účinok: 8 – 12 týždňov **Použitie: Monitorovanie a hromadný odchyt **Lapač: ECOTRAP, FYTOTRAP, MULTIWIT BK
IAC ECOLURE, Cena/ks: 14,57 EUR s DPH (12,14 EUR bez DPH)
IAC ECOLURE, Cena/ks: 14,57 EUR s DPH (12,14 EUR bez DPH)
Feromónový prípravok určený na monitorovanie výskytu a hromadný selektívny odchyt lykožrúta vrcholcového (Ips acuminatus Gyll.) s vedľajším odchytom lykožrúta borovicového (Ips sexdentatus) a lykokaza rodu Hylastes. **Formulácia: ALUFAN **Škodca: Lykožrút vrcholcový Ips acuminatus Gyll. Lykožrút borovicový Ips sexdentatus Lykokaz Hylastes **Hostiteľ: Ihličnaté dreviny Picea spp. **Účinok: 8 – 10 týždňov **Použitie: Monitorovanie a hromadný odchyt **Lapač: ECOTRAP, FYTOTRAP, MULTIWIT BK
XL ECOLURE, Cena/ks: 14,24 EUR s DPH (11,87 EUR bez DPH)
XL ECOLURE, Cena/ks: 14,24 EUR s DPH (11,87 EUR bez DPH)
Feromónový prípravok na monitorovanie výskytu a na priamu ochranu porastov proti drevokazovi čiarkovanému (Xyloterus lineatus, syn. Trypodendron lineatum.*Účinok trvá 8 – 12 týždňov po vyvesení. **Formulácia:Plastový dispenzer **Škodca:Drevokaz čiarkovaný Xyloterus lineatus,syn. Trypodendron lineatum **Hostiteľ:Ihličnaté drevinyPicea spp.*Účinok:8 – 12 týždňov **Použitie:Monitorovanie a hromadný odchyt **Lapač: ECOTRAP FYTOTRAP MULTIWIT BK
feromónový odparník na tvrdoňa HYLOWIT
feromónový odparník na tvrdoňa HYLOWIT
Náhradný feromón do Lapača HL12/06 na Tvrdoňa smrekového (Hylobius abietis) ___ (obdobie obrany proti tomuto škodcovi: apríl až september) ___ Slúži ako biologická kontrola na Tvrdoňa smrekového (Hylobius abietis) a na zistenie výskytu a ničenie Tvrdoňa smrekového ___ Je to optimálna pasca na monitorovanie a odchyt Tvrdoňa smrekového (Hylobius abietis) ___ Správne nastražená pasca zaručuje úspešnú kontrolu, úspešný monitoring výskytu a odchyt ___ Chrobák sa do trubice lapača dostane cez vstupné otvory, ktoré sa dovnútra zužujú ___ Chrobák z pasce nemôže uniknúť __ Pasca má na oboch koncoch otvor na údržbu ___ Kryty sa dajú ľahko otvoriť a zatvoriť ___ Počet vstupných otvorov: 12 ___ Na spodnej strane lapača sú dva malé otvory, ktoré zabezpečujú odtok vody ___ Dĺžka lapača: 61 cm. Potrebné množstvo lapačov je 10 ks na hektár (1 lapač na plochu 31m x 32m) ___Lapač kontrolujte vždy po 1 – 2 týždňoch ___ Materiál lapača: polyetylén ___ Aplikácia: Na vybranom mieste pôdu skypríte do hĺbky cca 20 cm ___ Do lapača/pasce umiestnite feromónový prípravok na tvrdoňa HYLOWIT (je súčasťou dodávky lapača) ____ Pasca sa s otvormi na odvádzanie vody otočenými nadol zatlačí do nakyprenej pôdy ___ Pascu na okrajoch pritlačíte zeminou. Otvory, ktorými vchádza tvrdoň do lapača, musia zostať voľné. Zvyšná zemina sa uhladí. Feromónový prípravok HYLOWIT je registrovaný v zmysle legislatívy SR. Číslo autorizácie: 23-01585-PM.