Iné pomocné prípravky

SANATEX VS obchodné balenie 10l
SANATEX VS obchodné balenie 10l
SANATEX VS Ponúkame Vám, pomocný prípravok na ošetrovanie rán spôsobených mechanickým poškodením lesných drevín. Prípravok SANATEX VS je pastovitá hmota, hnedej farby, charakteristického zápachu, je možné ju miešať s H2O. Účinná látka / obsah: Vinyl-acetátová disperzia 450 g / kg Obsahuje nebezpečnú látku: Hexamethylentetramin (methenamin) 2,5% (CAS: 100-97-0) Prípravok nevyžaduje klasifikáciu z hľadiska ochrany vtákov, včiel, pôdnych mikroorganizmov. BALENE: PP vedierko, objem 10LT ROZSAH POUŽITIA : Pri ošetrovaní poranených stromov, a po poškodení zverou. Aplikáciu vykonajte štetcom, kefou, postrekovačom v priebehu roka. SANATEX VS môže byť aplikovaný pri teplote nad bodom mrazu. Dávkovanie: 0,5 - 1 kg / 1 m2 ošetrovanej plochy Spôsob aplikácie: Náter, postrek APLIKAČNÉ POZNÁMKY: SANATEX VS sa používa neriedený. Pred použitím ho riadne premiešajte. Doporučuje sa aplikácia pri teplote +5°C a viac. Po nanesení SANATEX VS musí zaschnúť, aby nebol dažďom vymytý. DOBA POUŽITEĽNOSTI: 24 mesiacov od dňa výroby, a pri skladovaní +5°C až +30°C.
Agrisorb  obchodné balenie 5 kg
Agrisorb obchodné balenie 5 kg
Organický polymér schopný do svojej štruktúry viazať vodu a v priebehu vegetácie ju odovzdávať koreňom. Vytvorený gél z prípravku chráni najjemnejší koreňový systém rastliny pred poškodením suchom. Po ošetrení koreňov rastlín a následnej výsadbe prítomnosť Agrisorbu urýchli kontakt s okolitou pôdou, čím sa zabezpečí prekonanie tzv. presadzovacieho šoku. Gél vytvorený z 1 g Agrisorbu je schopný viazať až 300 g destilovanej vody. - výborne chráni rastliny pred vplyvom sucha - dlhodobo zvyšuje zásobu vody v prostredí koreňového obalu - zvyšuje podiel ujatých sadeníc a priesad - zabezpečuje rovnomerné zásobovanie rastliny vodou a živinami - znižuje spotrebu závlahovej vody Balenie: 5 kg
Silwet Star
Silwet Star
Organosilikónové superzmáčadlo pre fungicídy, insekticídy, akaricídy, herbicídy a desikanty vo všetkých plodinách.Silwet Star je neiónová pomocná látka na zlepšenie pokryvnosti ošetrených častí rastlín postrekovou kvapalinou. Zvyšuje zmáčavosť a priľnavosť postrekovej kvapaliny a umožňuje jej lepšiu distribúciu aj na tie časti rastlín, ktoré nie sú pri aplikácii priamo zasiahnuté. Silwet Star významne znižuje povrchové napätie kvapalín a preto je možné dosiahnuť kvalitné ošetrenie i na rastlinách, ktorých povrch neumožňuje rovnomerné rozprestretie postrekovej kvapaliny. Zvyšuje odolnosť proti zmytiu dažďom, stabilizuje účinok pesticídov a umožňuje znížiť množstvo postrekovej kvapaliny na jednotku plochy. Má zníženú penivosť a bod tuhnutia.
TerraCottem
TerraCottem
TRÁPI VÁS NEDOSTATOK VLAHY? – VYKONÁVATE VÝSADBU NA JUŽNÝCH EXPOZÍCIÁCH? - S technológiou pôdneho kondicionéra zvýšite vodnú a výživovú kapacitu pôdy a zároveň zlepšíte jej štruktúru a výkonnosť, podporíte rozvoj koreňovej sústavy rastlín a ich rastu, znížite potrebu zavlažovania až o 50%. - Pôdny kondicionér je navrhnutý k podpore rozvoja koreňov, k zvýšenej produkcii biomasy, k vyššej ujatosti rastlín a k redukcii zavlažovania. - Pôdny kondicionér je určený k zvýšeniu vodnej a výživovej kapacity pôd a rastových médií, k zlepšeniu ich štruktúry, prevzdušneniu a výkonu. - Podporuje rozvoj koreňov, rast rastlín a zároveň znižuje spotrebu zavlažovania až o 50%. - Táto enviromentálna metóda je výsledkom patentovaného vedecky vyváženého zloženia viac ako 20-tich rôznych zložiek, založených na rôznych akrylamidových a akrylických kyselinách kopolynerov s draselnými a amonnými soľami, vyvážená zmes rozpustných, postupne sa uvoľňujúcich a syntetických dusíkatých hnojív, rastových prekurzorov a vulkanickej hmoty. - Pôdny kondicionér musí byť rovnomerne premiešaný so zeminou alebo substrátom v celej koreňovej zóne. - Aplikácia: Zalesňovanie krajiny - Kedy aplikovať: Pri výsadbe - Počet aplikácií: 1 x rok - Výhody: - * Vyššia ujatosť sadbového materiálu - *Zvýšená vodná retenčná kapacita - *Úspora vody až 50% - *Silnejší a hlbší rast koreňov - *Vyššia mikrobiologická aktivita - *Rýchlejšie a kvalitnejšie založenie - *Vyššia odolnosť voči stresu zo sucha - *Umožňuje rast rastlín v degradovaných, zasolených či inak nerentabilných pôdach - Dávkovanie výsadba sadeníc: - Veľkosť výsadbovej jamy 10cm x 10cm x 15 cm - Objem výsadbovej jamy 1,5lt – Dávkovanie 2 - 3 g Obsah prvkov: - Celkový obsah dusíka N je 4,4% - Celkový obsah fosforečňanu rozpustného iba v minerálnych kyselinách P2O5 je 1,0% - Celkový obsah draslíka K2O je 5,5% - Celkový obsah mangánu Mn je 0,050 % - Celkový obsah medi Cu je 0,006% - Celkový obsah molybdénu Mo je 0,001% - Celkový obsah zinku Zn je 0,004% - Celkový obsah železa Fe je 2,5% - pH neutrálne
Balzam DENDROSAN
Balzam DENDROSAN
Univerzálny stromový balzam určený na ošetrovanie poranení lesných, okrasných a ovocných stromov a kríkov po reze, prerezávke a inom poranení. Cena 2,5 kg vedierko: 52,85 EUR + DPH (63,42 EUR s DPH)
Scolycid C
Scolycid C
SCOLYCID C je pomocný prostriedok určený ako farebná rozlišovacia prísada výlučne do insekticídnych prípravkov k asanácii dreva, lapačov alebo dreva pred exportom.
Cropaid
Cropaid
EKOLOGICKÁ PRÍRODNÁ OCHRANA RASTLÍN PROTI MRAZOM AŽ DO -7°C Aplikuje sa v pomere 1l (Cropaid):200l (voda), jemným postrekom na rastliny. Minerály a pomocné látky indukujú v rastline produkciu vlastných protimrazových bielkovín a aminokyselín čo pomáha rastlinám chrániť pred mrazom a chladom. V rastline sa zvýši osmotický tlak a fotosyntéza, vytvoria viac cukrov, olejov a proteínov. Tento proces trvá cca 14 dní, potom treba postrek zopakovať. •Prírodná ochrana rastlín proti mrazom a zvyšuje odolnosť proti mrazu o 7°C •Biologická a ekologická pomoc pre rastliny •Obsahuje živé baktérie a viac ako 60 minerálnych živín •Prirodzená a bezpečná pre životné prostredie •zvyšuje odolnosť rastlín proti chladu, mrazu a suchu •Používa sa 0,5% roztok (pomer 1/200) •Aplikuje sa jemným postrekom •Zvyšuje úrodu a kvalitu •Pre použitie na rastlinách v krytých plochách a vonku •Účinok trvá po aplikácii cca 2 týždne •Zlepšuje čerpanie živín, zvyšuje fotosyntetickú aktivitu •Pri použití vo fólii a skleníkoch znižuje náklady na kúrenie