Herbicídy

Roundup Biaktiv 20 l Cena/bal: 590,00 EUR s DPH
Roundup Biaktiv 20 l Cena/bal: 590,00 EUR s DPH
Roundup®Biaktiv je vysoko účinný nielen pri hubení všetkých druhov burín, ale aj škodiacich burinných stromov a krov počas celého obdobia vegetácie. Je vhodné použiť ho na kompostoch, ktoré sú určené na hnojenie alebo prihnojovanie a na výrobu obaľovanej sadby. Príprava pôdy pre prirodzenú a umelú obnovu lesa Herbicíd Roundup®Biaktiv môžete použiť celoplošne bez ohľadu na citlivosť nasledujúcej kultúry, ktorú budete na ploche vysádzať.Ochrana kultúr proti burinám Použitím herbicídu Roundup®Biaktiv pri ochrane kultúr dosiahnete úplnú likvidáciu všetkých nežiaducich druhov bez ohľadu na ich rastové štádium a bez nebezpečenstva regenerácie vytrvalých druhov burín. Balenie: 20l Cena balenia: 590,- EUR s DPH sklad Zvolen
Garlon 5 lt, Cen/bal: 165,00 EUR s DPH
Garlon 5 lt, Cen/bal: 165,00 EUR s DPH
GARLON NEW - je to postrekový arboricid a herbicid vo forme emulgovateľného koncentrátu k ničeniu nežiadúcich drevín, pníkov, burín v lesnom hospodárstve, k likvidácií pňovej výmladnosti a pníkov drevín v alejách, ovocných sadoch a iných porastoch, k ničeniu náletových drevín na lukách a pastvinách, k likvidácií nežiadúcej vegetácie na nepoľnohospodárskej pôde, k ošetrovaniu koruny železničných tratí a k ničeniu nežiadúcich drevín pozdĺž tratí. - Účinná látka: Triclopyr 755 g/l - Použitie: - Lesné hospodárstvo – príprava plôch pre výsadbu: - Ničenie buriny: dávka 20–40 ml/4 l vody/100 m2, v období max. vývinu vegetácie na list - Lesné hospodárstvo: chemická prebierka, nežiadúce dreviny: Koncentrácia roztoku 1–10 %, 1 % roztok na list, 10 % roztok na čerstvé záseky - Dreviny v parkových alejach, v ovocných sadoch, lesné hospodárstvo: Pne, pňová výmladnosť, potlačenie pňovej výmladnosti: roztok 5–10 %, alebo 1 ml garlonu / 10 cm obvodu kmeňa - Náter alebo postrek na čerstvé rezné plochy, vo väčšine postačí ošetrenie obvodu kmeňa. - Skoro totálne potlačenie pňovej výmladnosti sa vykoná aplikáciou 300 ml prípravku s 700 ml vody (30 %) pre ošetrenie cca 1 m2 rezných plôch pomocou štetca. Aplikáciu je potrebné vykonať do 2 týždňov po reze. Neaplikujte v dobe zosileného toku miazgy. Nepoľnohospodárska pôda: boľševník, dreviny náletové: dávka 20–30 ml/4 l vody/100 m2, nepoškodzuje porast trávy - *** Prípravok je možné použiť len 1 krát v roku. *** Balenie : 5 litrov Cena balenia: 165,- EUR s DPH sklad Zvolen
Rosate GreenTF
Rosate GreenTF
Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ničenie jednoročných a trvácich burín vo vinohradoch, ovocných sadoch, na strniskách a ornej pôde, a ostatných plochách v lesnom hospodárstve.
Glyfogan Super
Glyfogan Super
Glyfogan Super je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Ničí všetky trváce a jednoročné rastliny. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného zničenia trvácich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v období postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Príznakmi účinku je postupné vädnutie, žltnutie, nekrotizácia zasiahnutých rastlín počas 10 – 14 dní. Za chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskoršie. Účinok prípravku sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Najvyššiu herbicídnu účinnosť dosiahnete pri aplikácii 1-2 dni po daždi, kedy je narušená vosková vrstvička na listoch burín.
AGIL1 lt
AGIL1 lt
Agil 100 EC je postrekový selektívny herbicíd vo forme emugovateľného koncentrátu na ničenie trávovitých burín v lesnom hospodárstve. - Účinná látka: 100 g/l propaquizafop - Spôsob použitia: - Lesné hospodárstvo: - Účinkuje iba na jednoklíčnolistové druhy, prijímaný je len ich nadzemnou časťou. - Bez nebezpečia fytotoxicity ho možno použiť cez celú vegetačnú dobu vo všetkých rastových štádiách drevín. - Trávy ošetrovať v štádiu 2-3 pravých listov. - Po postreku dodržať 3 týždne kultivačný kľud. - Nižšie dávky zabezpečia retardáciu rastu smlzu, postrek treba vykonať včas. - Pre odstránenie smlzu, alebo pri postrekoch na vyspelejšie trávy treba použiť vyššie dávky. - Nepostrekovať v poludňajších hodinách za slnečného horúceho počasia. - Pôsobenie prípravku: - Agil100 EC sa rýchlo vstrebáva cez listy tráv a odtiaľ sa rýchlo rozvádza do stoniek, koreňov a podzemkov. - Buriny dva dni po aplikácii zastavujú svoj rast a vývoj. - Agil 100 EC vynikajúco účinkuje pri postemergentnej aplikácii proti celému spektru jednoročných a trvácich burín. – Poznámka: - Agil 100 EC nepôsobí na nevzídené buriny a dvojklíčnolistové buriny. - Agil 100 EC má najlepšiu biologickú účinnosť už pri skorom rastovom štádiu tráv. - Aplikujte kedykoľvek počas vývinu burín nezávisle od rastového štádia plodiny. – Rozsah použitia a dávkovanie: - lesné škôlky, lesné kultúry / škodlivý organizmus: jednoročné a trváce trávy / dávka: 0,75-1 lt / ochr. doba: AT - lesné škôlky, lesné kultúry / škodlivý organizmus: smlz / dávka: 2-3 lt / ochr. doba: AT - lesné škôlky, lesné kultúry / škodlivý organizmus: retardácia smlzu / dávka: 1-1,5 lt / ochr. doba: AT
Agil 5 lt
Agil 5 lt
Agil 100 EC je postrekový selektívny herbicíd vo forme emugovateľného koncentrátu na ničenie trávovitých burín v lesnom hospodárstve. - Účinná látka: 100 g/l propaquizafop - Spôsob použitia: - Lesné hospodárstvo: - Účinkuje iba na jednoklíčnolistové druhy, prijímaný je len ich nadzemnou časťou. - Bez nebezpečia fytotoxicity ho možno použiť cez celú vegetačnú dobu vo všetkých rastových štádiách drevín. - Trávy ošetrovať v štádiu 2-3 pravých listov. - Po postreku dodržať 3 týždne kultivačný kľud. - Nižšie dávky zabezpečia retardáciu rastu smlzu, postrek treba vykonať včas. - Pre odstránenie smlzu, alebo pri postrekoch na vyspelejšie trávy treba použiť vyššie dávky. - Nepostrekovať v poludňajších hodinách za slnečného horúceho počasia. - Pôsobenie prípravku: - Agil100 EC sa rýchlo vstrebáva cez listy tráv a odtiaľ sa rýchlo rozvádza do stoniek, koreňov a podzemkov. - Buriny dva dni po aplikácii zastavujú svoj rast a vývoj. - Agil 100 EC vynikajúco účinkuje pri postemergentnej aplikácii proti celému spektru jednoročných a trvácich burín. – Poznámka: - Agil 100 EC nepôsobí na nevzídené buriny a dvojklíčnolistové buriny. - Agil 100 EC má najlepšiu biologickú účinnosť už pri skorom rastovom štádiu tráv. - Aplikujte kedykoľvek počas vývinu burín nezávisle od rastového štádia plodiny. – Rozsah použitia a dávkovanie: - lesné škôlky, lesné kultúry / škodlivý organizmus: jednoročné a trváce trávy / dávka: 0,75-1 lt / ochr. doba: AT - lesné škôlky, lesné kultúry / škodlivý organizmus: smlz / dávka: 2-3 lt / ochr. doba: AT - lesné škôlky, lesné kultúry / škodlivý organizmus: retardácia smlzu / dávka: 1-1,5 lt / ochr. doba: AT
GALLANT SUPER
GALLANT SUPER
Postrekový herbicíd vo forme emulzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ničenie jednoročných a trvácich tráv v repke ozimnej, repe cukrovej, repe kŕmnej, slnečnici, hrachu, bôbe, mrkve, cibuli, okrasných drevinách a lesných škôlkach _ _ _ Účinná látka: Haloxyfop-P (Haloxyfop-R) (104,000 g/l) _ _ _PÔSOBENIE PRÍPRAVKU GALLANT® SUPER účinkuje ako systémový herbicíd (graminicíd) prijímaný prevažne listovou plochou a rozvádzaný cievnymi zväzkami do celej rastliny vrátane koreňového systému a podzemných orgánov. Po aplikácií účinná látka haloxyfop-P rýchlo preniká do rastlín a zabraňuje deleniu buniek. Citlivé buriny odumierajú do troch týždňov. Spektrum herbicídnej účinnosti Citlivé buriny: pýr plazivý, výmrv obilnín, proso siate, ovos hluchý, metlička obyčajná, mätonohy, stoklasy,lipnica ročná, ježatka kuria Odolné buriny: kostrava červená, dvojklíčnolistové buriny
FUSILADE FORTE
FUSILADE FORTE
Postrekový selektívny herbicíd v úprave emulzného koncentrátu (EC), určený na post emergentné ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách_ _ _ Účinná latka: Fluazifop-P (128,000 g/l) PÔSOBENIE PRÍPRAVKU Prípravok FUSILADE FORTE je systémovo pôsobiaci selektívny herbicíd proti trvácim a jednoročným trávam (výnimku tvorí lipnica ročná), ktorého účinná látka je prijímaná povrchom listov a následne rozvádzaná do celej rastliny, vrátane koreňovej sústavy. Účinná látka sa hromadí v kolienkach a podzemkoch a ničí meristematické pletivá burín. Herbicídne účinky sú pozorovateľné až po desiatich dňoch po aplikácii. Citlivé buriny: ovos hluchý, ježatka kuria, moháre, pýr plazivý.
LONTREL 300
LONTREL 300
Postrekový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu preriedenie vodou (SL), určený na postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v poľnohospodárskych plodinách a v lesnom hospodárstve _ _ _ PÔSOBENIE PRÍPRAVKU Prípravok LONTREL 300 pôsobí ako systémový rastový herbicíd, preniká dorastlín cez listy abyle. Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast, postupne strácajú prirodzenú farbu (dekolorácia), následne sa objavuje krútenie listov a stoniek (deformácia) a v priebehu 10-21 dní hynú. Prvé symptómy sú viditeľné prioptimálnych podmienkach za 3-6 dní po aplikácii prípravku LONTREL 300. Účinná látka clopyralid sa v pôde rýchlo rozkladá vplyvom činnosti mikroorganizmov. _ _ _ Spektrum herbicídnej účinnosti: Citlivé buriny: pichliač roľný, ruman roľný, rumančeky a parumanček nevoňavý, chryzantémovkasiatinová, turanec kanadský, lopúchy, podbeľ liečivý, nevädza poľná, výmrv slnečnice a ďalšie buriny z čeľade astrovité, stavikrvy a horčiaky, pohánkovec ovíjavý, lucerna siata, ľuľok čierny, ľuľok zemiakový, tetucha kozia a ďalšie buriny zčeľade mrkvovité. Odolné buriny: hluchavky a kapustovité buriny.
VENZAR 500 SC
VENZAR 500 SC
Selektívny postrekový herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej a repe kŕmnej _ _ _ PÔSOBENIE PRÍPRAVKU VENZAR 500 SC pri opakovanej postemergentnej aplikácii pôsobí ako koreňový herbicíd s dlhými reziduálnymi účinkami na klíčiace semená jednoročných dvojklíčnolistových burín a je selektívny voči repe. Účinná látka lenacil patrí do skupiny uracilov (skupina HRAC C1), ktorých účinok na úrovni fotosystému II. spočíva v inhibícii fotosyntézy. _ _ _SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI: Citlivé buriny: rumanček kamilkový, rumanček diskovitý, parumanček nevoňavý, mrlík hybridný, pakost smradľavý, hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, hviezdica prostredná. Odolné buriny: všetky druhy veroník, fialky, láskavce, ovos hluchý, lipkavec obyčajný a všetky druhy trvácich burín.
TITUS 25 WG
TITUS 25 WG
Selektívny postrekový herbicíd vo forme granulátu dispergovateľného vo vode (WG) na postemergentné ničenie tráv a dvojklíčnolistových burín v zrnovej a silážnej kukurici, zemiaku a rajčiaku _ _ _ PÔSOBENIE PRÍPRAVKU TITUS® 25 WG je herbicíd so systémovým účinkom určený na postemergentnú aplikáciu. Prijímaný je listami i koreňmi rastlín. Krátko po aplikácii zastavuje delenie buniek a rast citlivých burín, má krátke reziduálne pôsobenie v pôde s polčasom rozpadu cca 10 dní. Príznaky poškodenia sú viditeľné o 3-10 dní po ošetrení a väčšina burín hynie v priebehu 2-3 týždňov. _ _ _ Spektrum herbicídnej účinnosti: Citlivé buriny - pýr plazivý, ježatka kuria, prosá, moháre, prstovky, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), pichliače, štiavy, lipkavec obyčajný, rumančekovité buriny, hviezdica prostredná, horčica roľná, žltnica maloúborová, mlieče (nie trváce druhy), výmrv repky a slnečnice. Stredne citlivé buriny - mrlíky, stavikrvy. Odolné buriny - ľuľok čierny, durman obyčajný.
WING P
WING P
Herbicídny postrekový prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu na preemergentné ošetrenie kukurice a slnečnice proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam _ _ _ Účinná látka: Dimethenamid-P (212,500 g/l), Pendimethalin (250,000 g/l) _ _ _ PÔSOBENIE PRÍPRAVKU Dimethenamid-P patrí do skupiny chlóracetamidov a je prijímaný rastlinami cez koleoptily klíčiacich rastlín. Spoľahlivo účinkuje proti jednoročným trávam a celému radu dvojklíčnolistových burín. Reziduálna účinnosť neobmedzuje možnosti osevného postupu, prípravok je dostatočne tolerantný k jednotlivým plodinám. Pendimethalin inhibuje počiatočný rast a vývoj klíčiacich citlivých druhov rastlín. Zasiahnuté rastliny hynú krátko po vyklíčení alebo po vzídení. Klíčenie samotné nie je ovplyvnené. Ničí široké spektrum jednoročných burín avšak nepôsobí na trváce buriny. _ _ _ Spektrum herbicídnej účinnosti: Citlivé trávovité buriny: psiarka roľná, metlička obyčajná, prstovka krvavá, ježatka kuria, proso vláskovité, proso siate roľné, lipnica pospolitá, lipnica ročná, moháre, cirok alepský zo semena. Citlivé dvojklíčnolistové buriny: hlaváčik letný, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), drchnička roľná, rumany, loboda konáristá, kapsička pastierska, vesnovka obyčajná, mrlíky (biely, hybridný), zemedym lekársky, lipkavec, hluchavky, bažanka ročná, rumančeky, nezábudka roľná, mak vlčí, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), portulaka zeleninová, iskerníky, reďkev ohnicová, horčica roľná, ľuľok čierny, mlieč zelinný, hviezdica prostredná, vratič obyčajný, pŕhľava malá, veroniky, fialka roľná, podslnečník Theophrastov, alchemilka lúčna, ostrokvet malokvetý, huľavníkovec lekársky, žltnica maloúborová, iva voškovníkovitá. Stredne citlivé buriny: stavikrvy, starček obyčajný.
ALIGRAM
ALIGRAM
Postrekový prípravok vo forme emulzného koncentrátu na ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách a v lesnom hospodárstve _ _ _ Účinná látka: Propaquizafop (100,000 g/l)_ _ _ PÔSOBENIE PRÍPRAVKU ALIGRAM je selektívny systémový postemergentný herbicíd určený na kontrolu jednoročných a trvácich tráv v poľnohospodárstve a lesníctve. Účinná látka propaquizafop je absorbovaná listami a následne translokovaná do celej rastliny floémom a akumulovaná v meristematických pletivách. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že účinná látka inhibuje tvorbu enzýmu acetyl-CoAcarboxylázy a tým blokuje biosyntézu mastných kyselín. Nedostatok mastných kyselín spôsobuje narušenie meristémov v okolí rastového vrcholu nasledovaný odumretím citlivých trávovitých burín. Buriny dva dni po aplikácii zastavujú svoj rast a vývoj. Herbicídny účinok je pozorovateľný po niekoľkých týždňoch, v závislosti od klimatických podmienok.
AMEGA
AMEGA
Herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie jednoročných a trvácich burín na ornej pôde, v ovocných sadoch a vinohradoch a v lesnom hospodárstve _ _ _ Účinná látka: Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360,000 g/l) _ _ _ PÔSOBENIE PRÍPRAVKU AMEGA je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvedený do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky buriny vzídené zo semien. Prípravok nie je prijímaný koreňmi. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, vysychanie a zhnednutie zasiahnutých rastlín.Predpokladom úspešného ničenia trvácich, hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najvyšší príjem účinnej látky rastlinami. Najúčinnejšie sú preto ošetrenia v čase aktívneho rastu burín. Plný účinok sa prejaví, v závislosti na klimatických podmienkach, počas 10-14 dní; za chladu a sucha sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zväčšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po aplikácii znižuje účinok. Všetky kultivačné práce sa môžu robiť až v dobe, keď sa plne prejavili príznaky účinku.
BARBARIAN SUPER 360
BARBARIAN SUPER 360
BARBARIAN ® SUPER 360 je systémový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie trvácich a jednoročných burín vrátane pýru na ornej pôde, v obilninách, repke, hrachu pred zberom, v ovocných sadoch, na lúkach, pasienkoch, neobrábanej pôde, na brehoch vodných tokov, vodných nádrží a v lesníctve _ _ _ Účinná látka: Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360,000 g/l) _ _ _ PÔSOBENIE PRÍPRAVKU BARBARIAN SUPER 360 je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je následne rozvádzaný do všetkých častí rastlín (podzemné korene, pupene a podzemky), čím sa docieli zničenie podzemných častí jednoročných i trvácich trávovitých a dvojklíčnolistových burín. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného zničenia trvácich hlboko zakorenených dvojklíčnolistových burín je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď sú rastliny v najintenzívnejšom raste. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín počas 10-14 dní. Proti jednoročným a trvácim trávovitým burinám, vrátane pýru je prípravok najúčinnejší v dobe odnožovania (keď má pýr 5-6 listov, 12-15cm dlhých). Príznaky sa v chlade a suchu môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu vykonávať až v dobe, keď sa naplno prejavili príznaky účinku. Zelené častí plodín nesmú byť zasiahnuté priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmly! S ďalšími kultivačnými zásahmi je nutné počkať min. 5 dní po aplikácii prípravku. _ _ _ Spektrum herbicídnej účinnosti: Citlivé buriny: pýr plazivý, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, pichliač roľný, lipnica ročná, pŕhľava dvojdomá, psiarka roľná, lipkavec obyčajný, mlieč roľný, cirok alepský; Stredne citlivé buriny:mäta roľná, pupenec roľný, hrach, sitina, brečtan popínavý, krídlatka, zostatkové zemiaky, lucerna, ostrica, pohánkovec ovíjavý, povojník purpurový; Odolné buriny:mätonoh mnohokvetý, praslička roľná, kostihoj lekársky, kozonohahostcová, rozchodník biely, prasličky.
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV
Postrekový systémový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín vrátane pýru na ornej pôde, v obilninách, repke, hrachu pred zberom, ovocných sadoch, na lúkach, pasienkoch, , na brehoch vodných tokov, zavlažovacích kanálov, vodných nádrží a v lesníctve_ _ _ Účinná látka: Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (490,000 g/l) _ _ _ BARCLAY GALLUP HI-AKTIV je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami (listami a byľami) a je translokovaný do všetkých podzemných častí rastlín (korene, pupene a podzemky), čím sa docieli zničenie podzemných častí trvácich burín. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného zničenia trvácich hlboko koreniacich dvojklíčnolistových burín, je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď sú rastliny v najintenzívnejšom raste. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie a zahnednutie zasiahnutých rastlín počas 10-14 dní. Proti jednoročným a trvácim trávovitým burinám, vrátane pýru je prípravok najúčinnejší v dobe odnožovania, (pýr v štádiu 5-6 listov a výške 12-15cm). Príznaky za chladu a sucha sa môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zlepšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu vykonávať až v dobe, keď sa naplno prejavili príznaky účinku, t. j. min.5 dní po aplikácii.
BOOM EFEKT
BOOM EFEKT
Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ničenie jednoročných a trvácich burín vo vinohradoch, ovocných sadoch, na strniskách a ornej pôde, a ostatných plochách v lesnom hospodárstve_ _ _BOOM EFEKT je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne len zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie trvácich podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky vzídené semenné buriny. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v dobe aplikácie, aby bol zabezpečený čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Príznaky pôsobenia sú: postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín behom 10-14 dní, za chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu _ _ _ Účinná látka: Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360,000 g/l)
BRONCO
BRONCO
Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu (SL) pre riedenie vodou určený na ničenie jednoročných a trvácich burín v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve _ _ _ Účinná látka: Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360,000 g/l) _ _ _ PÔSOBENIE PRÍPRAVKU BRONCO je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne len zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie trvácich podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky zo semena vzídené buriny. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného zničenia trvácich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v období postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v období nasadzovania kvetných pupeňov, alebo po odkvitnutí keď sú rastliny v plnom raste. Príznakmi účinku je postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie, zhnednutie zasiahnutých rastlín počas 10-14 dní. Príznaky účinku sa môžu, za chladného a suchého počasia prejaviť neskoršie. Účinok prípravku sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení znižuje účinok prípravku.
KAPUT GREEN
KAPUT GREEN
Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ničenie jednoročných a trvácich burín vo vinohradoch, ovocných sadoch, na strniskách a ornej pôde, a ostatných plochách v lesnom hospodárstve____KAPUT GREEN je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne len zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie trvácich podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky vzídené semenné buriny. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v dobe aplikácie, aby bol zabezpečený čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Príznaky pôsobenia sú: postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín behom 10-14 dní, za chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu.
DOMINATOR
DOMINATOR
DOMINATOR je systémový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie trvácich a jednoročných burín vrátane pýru na ornej pôde, v obilninách, repke, hrachu pred zberom, v ovocných sadoch, na lúkach, pasienkoch, neobrábanej pôde, na brehoch vodných tokov, vodných nádrží a v lesníctve___DOMINATOR je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je následne rozvádzaný do všetkých častí rastlín (podzemné korene, pupene a podzemky), čím sa docieli zničenie podzemných častí jednoročných i trvácich trávovitých a dvojklíčnolistových burín. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného zničenia trvácich hlboko zakorenených dvojklíčnolistových burín je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď sú rastliny v najintenzívnejšom raste. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín počas 10-14 dní. Proti jednoročným a trvácim trávovitým burinám, vrátane pýru je prípravok najúčinnejší v dobe odnožovania (keď má pýr 5-6 listov, 12-15cm dlhých). Príznaky sa v chlade a suchu môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu vykonávať až v dobe, keď sa naplno prejavili príznaky účinku. Zelené častí plodín nesmú byť zasiahnuté priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmly! S ďalšími kultivačnými zásahmi je nutné počkať min. 5 dní po aplikácii prípravku.
CLINIC FREE
CLINIC FREE
Herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL), určený na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch a vinohradoch, v lesnom hospodárstve___CLINIC FREE je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvedený do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky buriny vzídené zo semien. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, vysychanie a zhnednutie zasiahnutých rastlín. Predpokladom úspešného ničenia trvácich, hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najvyšší príjem účinnej látky rastlinami. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď sú rastliny v plnom raste. V závislosti od klimatických podmienkok sa plný účinok prejaví počas 10-14 dní. Počas chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zväčšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. V prípade dažďa, ktorý zasiahne ošetrenú plochu do 6 hodín po aplikácii prípravku, sa účinok prípravku znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu robiť až v dobe, keď sa plne prejavili príznaky účinku.
CLINIC TF
CLINIC TF
Herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie jednoročných a trvácich burín na ornej pôde, v ovocných sadoch a vinohradoch, v lesnom hospodárstve___ CLINIC TF je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvedený do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky buriny vzídené zo semien. Prípravok nie je prijímaný koreňmi.Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, vysychanie a zhnednutie zasiahnutých rastlín.Predpokladom úspešného ničenia trvácich, hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najvyšší príjem účinnej látky rastlinami. Najúčinnejšie sú preto ošetrenia v čase aktívneho rastu burín. Plný účinok sa prejaví, v závislosti na klimatických podmienkach, počas 10-14 dní; za chladu a sucha sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zväčšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po aplikácii znižuje účinok. Všetky kultivačné práce sa môžu robiť až v dobe, keď sa plne prejavili príznaky účinku.
CLIOPHAR 600 SL
CLIOPHAR 600 SL
Postrekový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v poľnohospodárskych plodinách a v okrasných drevinách a kríkoch___ Prípravok CLIOPHAR® 600 SL pôsobí ako systémový rastový herbicíd, preniká do rastlín cez listy a byle. Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast, postupne strácajú prirodzenú farbu (dekolorácia), následne sa objavuje krútenie listov a stoniek (deformácia) a v priebehu 10-21 dní hynú. Prvé symptómy sú viditeľné pri optimálnych podmienkach za 3-6 dní po aplikácii prípravku CLIOPHAR® 600 SL. Účinná látka clopyralid sa v pôde rýchlo rozkladá vplyvom činnosti mikroorganizmov ___Spektrum herbicídnej účinnosti: Citlivé buriny: chryzantémovkasiatinová, pichliač roľný, starček obyčajný, rumaček diskovitý, rumanček kamilkový, parumanček nevoňavý, mlieč zelinný Stredne citlivé buriny: pohánkovec ovíjavý, horčiakštiavolistý, horčiak obyčajný
FIGARO 360
FIGARO 360
FIGARO 360 je systémový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie trvácich a jednoročných burín vrátane pýru na ornej pôde, v obilninách, repke, hrachu pred zberom, v ovocných sadoch, na lúkach, pasienkoch, neobrábanej pôde, na brehoch vodných tokov, vodných nádrží a v lesníctve ___ FIGARO 360 je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je následne rozvádzaný do všetkých častí rastlín (podzemné korene, pupene a podzemky), čím sa docieli zničenie podzemných častí jednoročných i trvácich trávovitých a dvojklíčnolistových burín. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného zničenia trvácich hlboko zakorenených dvojklíčnolistových burín je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď sú rastliny v najintenzívnejšom raste. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín počas 10-14 dní. Proti jednoročným a trvácim trávovitým burinám, vrátane pýru je prípravok najúčinnejší v dobe odnožovania (keď má pýr 5-6 listov, 12-15cm dlhých). Príznaky sa v chlade a suchu môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu vykonávať až v dobe, keď sa naplno prejavili príznaky účinku. Zelené častí plodín nesmú byť zasiahnuté priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmly! S ďalšími kultivačnými zásahmi je nutné počkať min. 5 dní po aplikácii prípravku ___Spektrum herbicídnej účinnosti: Citlivé buriny: pýr plazivý, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, pichliač roľný, lipnica ročná, pŕhľava dvojdomá, psiarka roľná, lipkavec obyčajný, mlieč roľný, cirok alepský; Stredne citlivé buriny:mäta roľná, pupenec roľný, hrach, sitina, brečtan popínavý, krídlatka, zostatkové zemiaky, lucerna, ostrica, pohánkovec ovíjavý, povojník purpurový; Odolné buriny: mätonoh mnohokvetý, praslička roľná, kostihoj lekársky, kozonohahostcová, rozchodník biely, prasličky.
GARLAND FORTE
GARLAND FORTE
Postrekový prípravok vo forme emulzného koncentrátu na ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách a v lesnom hospodárstve ___ GARLAND FORTE je selektívny systémový postemergentný herbicíd určený na kontrolu jednoročných a trvácich tráv v poľnohospodárstve a lesníctve. Účinná látka propaquizafop je absorbovaná listami a následne translokovaná do celej rastliny floémom a akumulovaná v meristematických pletivách. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že účinná látka inhibuje tvorbu enzýmu acetyl-CoA carboxylázy a tým blokuje biosyntézu mastných kyselín. Nedostatok mastných kyselín spôsobuje narušenie meristémov v okolí rastového vrcholu nasledovaný odumretím citlivých trávovitých burín. Buriny dva dni po aplikácii zastavujú svoj rast a vývoj. Herbicídny účinok je pozorovateľný po niekoľkých týždňoch, v závislosti od klimatických podmienok ___ Spektrum herbicídnej účinnosti:Citlivé buriny:pýr plazivý, výmrv obilnín, psiarka roľná, metlička obyčajná, ovos, stoklasy, prstovka krvavá, ježatka kuria, mätonohy, proso, lipnice, moháre, cirok alepský (zo semien), cirok dvojfarebný, cirok siaty.
KAPAZIN
KAPAZIN
Postrekový prípravok vo forme koncentrátu riediteľného vodou, na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch, vinohradoch, okrasných rastlinách, na likvidáciu nežiaducej vegetácie v lesnom hospodárstve ___ KAPAZIN je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami, listami a byľami a asimilačným prúdením je rozvedený do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie i podzemných koreňových systémov odolných trvácich burín. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v čase aplikácie, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe od nasadenia pupeňov do odkvitnutia t.j. keď sú rastliny v plnom raste. Príznaky pôsobenia: postupné vädnutie, žltnutie až zhnednutie a následné zasychanie zasiahnutých rastlín. Účinok prípravku sa pri vyššej intenzite slnečného žiarenia a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu zvyšuje. Dážď po 2 hodinách po ošetrení neznižuje účinok prípravku. Kultivačné práce a sejba sú možné až keď sa prejavili prvé príznaky účinku (pri jednoročných burinách, výmrvoch obilnín a vyzimovaných porastoch obilnín je tieto práce možné robiť už 24 hodín po postreku; pri trvácich burinách až o 7 až 14 dní v závislosti na stupni poškodenia burín).
KLEAN G
KLEAN G
KLEAN G je systémový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie trvácich a jednoročných burín vrátane pýru na ornej pôde, v obilninách, repke, hrachu pred zberom, v ovocných sadoch, na lúkach, pasienkoch, neobrábanej pôde, na brehoch vodných tokov, vodných nádrží a v lesníctve ___ KLEAN G je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je následne rozvádzaný do všetkých častí rastlín (podzemné korene, pupene a podzemky), čím sa docieli zničenie podzemných častí jednoročných i trvácich trávovitých a dvojklíčnolistových burín. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného zničenia trvácich hlboko zakorenených dvojklíčnolistových burín je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď sú rastliny v najintenzívnejšom raste. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín počas 10-14 dní. Proti jednoročným a trvácim trávovitým burinám, vrátane pýru je prípravok najúčinnejší v dobe odnožovania (keď má pýr 5-6 listov, 12-15cm dlhých). Príznaky sa v chlade a suchu môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu vykonávať až v dobe, keď sa naplno prejavili príznaky účinku. Zelené častí plodín nesmú byť zasiahnuté priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmly! S ďalšími kultivačnými zásahmi je nutné počkať min. 5 dní po aplikácii prípravku ___ Spektrum herbicídnej účinnosti: Citlivé buriny: pýr plazivý, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, pichliač roľný, lipnica ročná, pŕhľava dvojdomá, psiarka roľná, lipkavec obyčajný, mlieč roľný, cirok alepský; Stredne citlivé buriny: mäta roľná, pupenec roľný, hrach, sitina, brečtan popínavý, krídlatka, zostatkové zemiaky, lucerna, ostrica, pohánkovec ovíjavý, povojník purpurový;___Odolné buriny:mätonoh mnohokvetý, praslička roľná, kostihoj lekársky, kozonohahostcová, rozchodník biely, prasličky.
KONTAKT 320 SC
KONTAKT 320 SC
Postrekový kontaktný herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu, určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repe cukrovej, repe kŕmnej, repe červenej (cvikle), jahodách a semenáčoch listnatých stromov ___ PÔSOBENIE PRÍPRAVKU: KONTAKT 320 SC je selektívny postemergentný kontaktný herbicíd so širokým spektrom účinnosti. Obsahuje phenmedipham, ktorý je absorbovaný listami, s limitovanou translokáciou. Phenmedipham blokuje elektrónový transport vo fotosystéme II, čím inhibuje proces fotosyntézy v chloroplastoch. Vyššia teplota a súčasne vyššia vzdušná vlhkosť podporujú účinok phenmediphamu t.j. nie je závislý na druhu pôdy ani pôdnej vlhkosti. Herbicídny účinok sa prejaví v priebehu 4-10 dní po postreku ___ Spektrum herbicídnej účinnosti: Citlivé buriny: kapsička pastierska, mrlík biely, hluchavka purpurová, hluchavka objímavá,pohánkovec ovíjavý, hviezdica prostredná, horčica roľná, peniažtek roľný, pakost okrúhlolistý, žltnica maloúborová, zemedym lekársky Stredne citlivé buriny: rumanček kamilkový, lipkavec obyčajný, stavikrv vtáčí, horčiakbroskyňolistý, horčiakpieprový - klíčne listy, jednoročné trávy
LEOPARD 5 EC
LEOPARD 5 EC
Selektívny herbicídny postrekový prípravok vo forme emulzného koncentrátu (EC), určený na postemergentné ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách a v lesnom hospodárstve ___ LEOPARD 5 EC je selektívny systémový postemergentný herbicíd určený na kontrolu jednoročných a trvácich tráv v poľnohospodárstve a lesníctve. Účinná látka quizalofop-P-ethyl je absorbovaná listami a následne translokovaná do celej rastliny v oboch smeroch xylémom a floémom a akumulovaná v meristematických pletivách. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že účinná látka inhibuje tvorbu enzýmu acetyl-CoAkarboxylázy a tým blokuje biosyntézu mastných kyselín. Nedostatok mastných kyselín spôsobuje narušenie meristémov v okolí rastového vrcholu, nasledované odumretím citlivých trávovitých burín. Herbicídny účinok je pozorovateľný asi po 7 – 14 dňoch, v prípade nepriaznivých podmienok pre rast (sucho, chlad) aj neskôr ___ Spektrum herbicídnej účinnosti Citlivé buriny: pýr plazivý, výmrv obilnín, proso siate, ovos hluchý, metlička obyčajná, mätonohy, stoklasy, lipnica ročná, ježatka kuria Odolné buriny:dvojklíčnolistové buriny
MASTER GLY
MASTER GLY
MASTER GLY je systémový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie trvácich a jednoročných burín vrátane pýru na ornej pôde, v obilninách, repke, hrachu pred zberom, v ovocných sadoch, na lúkach, pasienkoch, neobrábanej pôde, na brehoch vodných tokov, vodných nádrží a v lesníctve ___ MASTER GLY je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je následne rozvádzaný do všetkých častí rastlín (podzemné korene, pupene a podzemky), čím sa docieli zničenie podzemných častí jednoročných i trvácich trávovitých a dvojklíčnolistových burín. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného zničenia trvácich hlboko zakorenených dvojklíčnolistových burín je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď sú rastliny v najintenzívnejšom raste. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín počas 10-14 dní. Proti jednoročným a trvácim trávovitým burinám, vrátane pýru je prípravok najúčinnejší v dobe odnožovania (keď má pýr 5-6 listov, 12-15cm dlhých). Príznaky sa v chlade a suchu môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu vykonávať až v dobe, keď sa naplno prejavili príznaky účinku. Zelené častí plodín nesmú byť zasiahnuté priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmly! S ďalšími kultivačnými zásahmi je nutné počkať min. 5 dní po aplikácii prípravku ___ Spektrum herbicídnej účinnosti: Citlivé buriny: pýr plazivý, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, pichliač roľný, lipnica ročná, pŕhľava dvojdomá, psiarka roľná, lipkavec obyčajný, mlieč roľný, cirok alepský; Stredne citlivé buriny:mäta roľná, pupenec roľný, hrach, sitina, brečtan popínavý, krídlatka, zostatkové zemiaky, lucerna, ostrica, pohánkovec ovíjavý, povojník purpurový; Odolné buriny:mätonoh mnohokvetý, praslička roľná, kostihoj lekársky, kozonohahostcová, rozchodník biely, prasličky.
MONOSATE G
MONOSATE G
MONOSATE G je systémový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie trvácich a jednoročných burín vrátane pýru na ornej pôde, v obilninách, repke, hrachu pred zberom, v ovocných sadoch, na lúkach, pasienkoch, neobrábanej pôde, na brehoch vodných tokov, vodných nádrží a v lesníctve ___ MONOSATE G je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je následne rozvádzaný do všetkých častí rastlín (podzemné korene, pupene a podzemky), čím sa docieli zničenie podzemných častí jednoročných i trvácich trávovitých a dvojklíčnolistových burín. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného zničenia trvácich hlboko zakorenených dvojklíčnolistových burín je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď sú rastliny v najintenzívnejšom raste. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín počas 10-14 dní. Proti jednoročným a trvácim trávovitým burinám, vrátane pýru je prípravok najúčinnejší v dobe odnožovania (keď má pýr 5-6 listov, 12-15cm dlhých). Príznaky sa v chlade a suchu môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu vykonávať až v dobe, keď sa naplno prejavili príznaky účinku. Zelené častí plodín nesmú byť zasiahnuté priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmly! S ďalšími kultivačnými zásahmi je nutné počkať min. 5 dní po aplikácii prípravku ___ Spektrum herbicídnej účinnosti: Citlivé buriny: pýr plazivý, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, pichliač roľný, lipnica ročná, pŕhľava dvojdomá, psiarka roľná, lipkavec obyčajný, mlieč roľný, cirok alepský; Stredne citlivé buriny: mäta roľná, pupenec roľný, hrach, sitina, brečtan popínavý, krídlatka, zostatkové zemiaky, lucerna, ostrica, pohánkovec ovíjavý, povojník purpurový; Odolné buriny: mätonoh mnohokvetý, praslička roľná, kostihoj lekársky, kozonohahostcová, rozchodník biely, prasličky.
TOUCHDOWN SYSTEM 4
TOUCHDOWN SYSTEM 4
Postrekový neselektívny systémovo pôsobiaci herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL), určený na ničenie jednoročných a trvácich burín v poľných plodinách, sadoch, pri obnove lúk a pasienkov a v lesníctve ___ Prípravok TOUCHDOWN SYSTEM 4 je totálny herbicíd so systémovým účinkom pôsobiaci proti širokému spektru jednoročných a trvácich burín (vrátane pýru plazivého, pichliača roľného a ďalších). Po aplikácii na list aktívne rastúcich burín je TOUCHDOWN SYSTEM 4 translokovaný do nadzemnej i podzemnej časti rastlín. Pre zabezpečenie optimálneho účinku prípravku je proti trvácim burinám najvhodnejšia aplikácia v štádiu pred alebo na začiatku kvitnutia. Na dosiahnutie dostatočnej translokácie prípravku do celej rastliny je potrebné zachovať po aplikácii kultivačný pokoj minimálne 7 dní. Príznaky pôsobenia sú: postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín behom 10-14 dní; za chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 3 hodín po aplikácii môže znížiť herbicídnu účinnosť prípravku.