Pôdny kondicionér obr.1
Pôdny kondicionér obr.1
TRÁPI VÁS NEDOSTATOK VLAHY? – VYKONÁVATE VÝSADBU NA JUŽNÝCH EXPOZÍCIÁCH? - S technológiou pôdneho kondicionéra zvýšite vodnú a výživovú kapacitu pôdy a zároveň zlepšíte jej štruktúru a výkonnosť, podporíte rozvoj koreňovej sústavy rastlín a ich rastu, znížite potrebu zavlažovania až o 50%. - Pôdny kondicionér je navrhnutý k podpore rozvoja koreňov, k zvýšenej produkcii biomasy, k vyššej ujatosti rastlín a k redukcii zavlažovania. - Pôdny kondicionér je určený k zvýšeniu vodnej a výživovej kapacity pôd a rastových médií, k zlepšeniu ich štruktúry, prevzdušneniu a výkonu. - Podporuje rozvoj koreňov, rast rastlín a zároveň znižuje spotrebu zavlažovania až o 50%. - Táto enviromentálna metóda je výsledkom patentovaného vedecky vyváženého zloženia viac ako 20-tich rôznych zložiek, založených na rôznych akrylamidových a akrylických kyselinách kopolynerov s draselnými a amonnými soľami, vyvážená zmes rozpustných, postupne sa uvoľňujúcich a syntetických dusíkatých hnojív, rastových prekurzorov a vulkanickej hmoty. - Pôdny kondicionér musí byť rovnomerne premiešaný so zeminou alebo substrátom v celej koreňovej zóne. - Aplikácia: Zalesňovanie krajiny - Kedy aplikovať: Pri výsadbe - Počet aplikácií: 1 x rok - Výhody: - * Vyššia ujatosť sadbového materiálu - *Zvýšená vodná retenčná kapacita - *Úspora vody až 50% - *Silnejší a hlbší rast koreňov - *Vyššia mikrobiologická aktivita - *Rýchlejšie a kvalitnejšie založenie - *Vyššia odolnosť voči stresu zo sucha - *Umožňuje rast rastlín v degradovaných, zasolených či inak nerentabilných pôdach - Dávkovanie výsadba sadeníc: - Veľkosť výsadbovej jamy 10cm x 10cm x 15 cm - Objem výsadbovej jamy 1,5lt – Dávkovanie 2 - 3 g Obsah prvkov: - Celkový obsah dusíka N je 4,4% - Celkový obsah fosforečňanu rozpustného iba v minerálnych kyselinách P2O5 je 1,0% - Celkový obsah draslíka K2O je 5,5% - Celkový obsah mangánu Mn je 0,050 % - Celkový obsah medi Cu je 0,006% - Celkový obsah molybdénu Mo je 0,001% - Celkový obsah zinku Zn je 0,004% - Celkový obsah železa Fe je 2,5% - pH neutrálne

Mám záujem

verify

* Tento údaj je povinný