SMREK obyčajný FTO / Picea abies
SMREK obyčajný FTO / Picea abies
Vek: 2 + 1 Výška: 30 – 50 cm Hrúbka v koreňovom krčku: 5,0 mm (min) Lesný vegetačný stupeň: 4 Semenárska oblasť: fatransko-tatranská (Malá Fatra) Nadmorská výška: stupeň 4 (601 až 800 m n. m.) *Ku každej dodávke obdržíte SPRIEVODNÝ LIST LRM*

Mám záujem

verify

* Tento údaj je povinný