Zraňovač kôry
Zraňovač kôry
Zraňovanie kôry – je úmyselné mechanické narušovanie povrchu kôry ihličnatých stromov za účelom ochrany živých stromov pred ohryzom a lúpaním zverou, ktoré je najintenzívnejšie práve v nezmiešaných ihličnatých porastoch, v ktorých chýbajú listnaté stromy a kríky. Jednoduchým zraňovačom sa naruší kôra stromu tak, aby bez poškodenia stromu prišlo k povrchovému výronu živice. Vznikne tak hrubý, presmolený povrch kmeňa, ktorý nie je atraktívny pre ohryz a lúpanie zverou. Aby bolo zraňovanie kôry účinné ako opatrenie ochrany lesa, musí sa vykonať včas, t.j. v takom veku porastu, kedy sa stromy začínajú prirodzene čistiť od spodných uschýnajúcich vetví (obvykle vo veku asi 30 rokov).

Mám záujem

verify

* Tento údaj je povinný