Oceňovanie prác v ťažbe dreva

Kalkulácia pracovnej zmeny
Kalkulácia pracovnej zmeny
Výpočet ceny pre harvestor a vyvážač
Výpočet ceny pre harvestor a vyvážač
Ponúkame Vám cenársku službu - „TRAKTAR_HaF“ - výpočet ceny pre harvesterový uzol (harvestor + forwarder/vyvážač) v EUR/m3. - Naša služba je určená pre službové firmy vykonávajúce ťažbu dreva harvesterom. - Využite našu službu a dostanete: - Cenu za 1 m3 sústredeného dreva na sklade, - Cenu, ktorá Vám zabezpečí ekonomickú návratnosť vašich investícií, - Cenu, ktorá vám zabezpečí ekonomický rast - Cenu, ktorú použijete pre optimalizáciu Vašich nákladov - Cenu, ktorú použijete pre zvýšenie produktivity práce Aké podklady od Vás potrebujeme pre výpočet kalkulačnej ceny: - Cena obstarania: harvestor - Cena obstarania: forwarder/vyvážač - Dĺžka trasy pre vyvážanie v m - Priemerná hmotnatosť sústreďovaného dreva v m3 - Celkový objem ťažby dreva v m3 na ťažbovej ploche - Plocha na ktorej sa vykonáva ťažba v ha - Cena za každú načatú hodinu: 35,00 EUR s DPH
Výpočet ceny pre sústreďovanie dreva lanovkou
Výpočet ceny pre sústreďovanie dreva lanovkou
Ponúkame Vám cenársku službu - „TRAKTAR_LaP“ - výpočet ceny za sústreďovanie dreva lesnou lanovkou a manipulovanie dreva pri lanovke s procesorovou hlavicou v EUR/m3. - Naša služba je určená pre službové firmy vykonávajúce sústreďovanie dreva lesnými lanovkami. - Využite našu službu a dostanete: - Cenu za 1 m3 sústredeného dreva na sklade, - Cenu, ktorá Vám zabezpečí ekonomickú návratnosť vašich investícií, - Cenu, ktorá vám zabezpečí ekonomický rast, - Cenu, ktorú použijete pre optimalizáciu Vašich nákladov, - Cenu, ktorú použijete pre zvýšenie produktivity práce Aké podklady od Vás potrebujeme pre výpočet kalkulačnej ceny: - Cena obstarania: lesná lanovka, - Cena obstarania: bázický stroj a procesorová hlavica, - Dĺžka trasy v m (lanovka + odťah od lanovky), - Priemerná hmotnatosť sústreďovaného dreva v m3, - Celkový objem sústreďovaného dreva v m3 na ťažbovej ploche, Plocha na ktorej sa vykonáva ťažba, sústreďovanie manipulácia, -Cena za každú načatú hodinu: 35,00 EUR s DPH